Aktuality

1 2 3 4 543

Provoz školy od 7.12.2020

10. 12. 2020

Od 7.12.2020 nastává rotační režim výuky, kdy se střídají celé třídy v prezenční a distanční formě vzdělávání.

Pro přehlednost jsme připravili nové verze rozvrhu hodin, kde uvidíte, které třídy se vyučují v distanční formě a prezenční formě.

Pomáháme, děkujeme.

5. 11. 2020
Pomáháme, děkujeme.

Děkujeme našim studentům za chuť a odvahu pomáhat jiným, jsme na vás hrdí.

Například: Domov pro seniory Mladá Boleslav, Mníšek pod Brdy, Domov důchodců Mělník, Nemocnice Nymburk, Pečovatelská služba Čelákovice, Nemocnice Jičín, Domov Na Zámku Lysá nad Labem, Domov u Anežky Luštěnice, Luxor Poděbrady, Nemocnice Mladá Boleslav...

Změna v organizaci praktického vyučování

21. 10. 2020
Změna v organizaci praktického vyučování

Usnesením vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1074 se s účinností od 21. října 2020 obnovuje praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů v oborech vzdělání připravujících se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. 

Realizace praktického vyučování a praktické přípravy může být vykonávána pouze v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby. Nepovoluje se realizace praktického vyučování a praktické přípravy na školních pracovištích. Současně se těmto žákům a studentům povoluje ubytování v domovech mládeže. 

Pro žáky a studenty naší školy je tedy umožněna od 22.10.2020 odborná praxe žáků a studentů v Nemocnici Nymburk a na ostatních smluvních pracovištích. Dále je povolena od 21.10.2020 mimoškolní odborná praxe u studentů VOŠ.

vedení školy

 

POZOR ! Změna pro VOŠ

20. 10. 2020
POZOR ! Změna pro VOŠ

Aktuální změna organizace výuky pro studenty VOŠ. Studenti tříd 2.DH a 2.ZT od 21.10.2020 nastupují na odbornou praxi do smluvních zdravotnických zařízení.

Den otevřených dveří 19.10.2020 je zrušen.

16. 10. 2020
Den otevřených dveří 19.10.2020 je zrušen.

Plánovaný den otevřených dveří na den 19.10.2020 byl z důvodu aktuální epidemiologické situace zrušen.

Distanční výuka

13. 10. 2020
Distanční výuka

Aktuální epidemiologická situace

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření se omezuje provoz středních a vyšších odborných škol s účinností od 14.10.2020 (zatím do 1.11.2020). V tomto období  se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Je také zakázáno shromažďování ve skupinách nad 6 osob i ve vnitřních prostorách budov. V  plné míře tedy opět zahajujeme distanční formu vzdělávání.

vedení školy

3. kolo přijímacího řízení DVS

5. 10. 2020

Vyhlašujeme třetí kolo přijímacího řízení na VOŠ - obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra /kombinovaná forma studia/. Přihlášky je možné zasílat do 9.10.2020.

 

3. kolo přijímacího řízení DZT

29. 9. 2020

Vyhlašujeme třetí kolo přijímacího řízení na VOŠ - obor vzdělání Diplomovaný zubní technik. Přihlášky je možné zasílat do 9. 10. 2020.

Exkurze v Oblastní nemocnici Kolín a.s.

22. 9. 2020
Exkurze v Oblastní nemocnici Kolín a.s.

V úterý 15. 9. 2020 se třída 3. A zúčastní exkurze v Oblastní nemocnici Kolín a.s. Studenti navštíví rehabilitační oddělení a transfuzní stanici. (Mgr. Procházková)

Hodnocení akce

Dne 15.9.2020 se zúčastnili studenti 3.A exkurze v Oblastní nemocnici Kolín a.s. Na rehabilitačním oddělení se seznámili s provozem a vybavením oddělení. Měli možnost vidět některé rehabilitační techniky. Na transfuzní stanici si zopakovali přípravu a péči o dárce, proces odběru a zpracování krve. (Mgr. Procházková)

 

Karanténní opatření

10. 9. 2020

Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění Covid-19 u jedné osoby byla Krajskou hygienickou stanicí v Nymburce nařízena karanténa pro třídy 2.A, 2.Z a pro některé pedagogy. Všechny potřebné informace k této situaci jsou předávány elektronickou formou přes IS Bakaláři. Karanténní opatření bude přetrvávat do konce příštího týdne. Výuka ve zmíněných třídách je zajištěna distanční formou.

1 2 3 4 543