Kurzy pro veřejnost


Kurz první pomoci pro MŠ, ZŠ a SŠ

Kurz probíhá většinou v rámci projektových dnů. Obsahem kurzu je nácvik resuscitace,
zástavy krvácení, ošetření ran a zlomenin.


Kurz "Zdraví 65+"

Od listopadu budeme realizovat celoroční kurz "Aktivní a zdravý život ve vyšším věku". Cyklus přednášek je orientován na základní atributy kvality současného života. V příloze je seznam jednotlivých přednášek. Některé budou interaktivní, kde budou i praktické ukázky a dovednosti. 
Vzdělávání je určeno pro zájemce ve věku 65 + , bude probíhat 1x za měsíc ve středu cca od 13.30  - 16.00 hodin  přímo v budově zdravotnické školy v Nymburce. Celoroční  příspěvek na kurz je 700,- Kč. Po kurzu každý účastník obdrží osvědčení a studium bude slavnostně zakončeno. Přihlášky na kurz je možno podat online, nebo k vyzvednutí přímo na škole a dále v Městské knihovně v Nymburce.


Kurz "Počítače 65+" - kurz se pro malý zájem letos nekoná

Nabízíme kurz pro seniory (65+) "Užívání počítače  65+".
Tento kurz bude obsahovat pět dvouhodinových lekcí práce na počítači pod vedením odborníka. Kurz bude probíhat v počítačové učebně naší školy jednou týdně v prví polovině roku 2019. Tento kurz IT je určen pro aktivní seniory, kteří mají zájem naučit se základní ovládání počítače, internetu, psaní textů i tvoření tabulek nebo pozvánek. Získané zkušenosti jim umožní komunikovat se svými blízkými, sepsat paměti nebo vytvořit rodinnou kroniku.

Cena celého kurzu je 800 Kč. Přihlášku na kurz je možno podat online, nebo jsou k vyzvednutí přímo ve škole.


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kurz v rozsahu 150 hodin je akreditovaný MPSV a je organizován v období března až června.
Výuka probíhá většinou 2-3x týdně v odpoledních a večerních hodinách. Podmínkou otevření kurzu je alespoň 10 zájemců. Cena kurzu je 7 200,- Kč. Po ukončení kurzu získají účastníci certifikát o jeho absolvování.
Přihlášky posílejte do konce ledna. Jsou ke stažení na webových stránkách školy Uchazeči – přijímací řízení – přihlášky ke studiu – přihláška na kvalifikační kurz.