Školská rada - SOŠ

Školská rada SZŠ Nymburk vznikla dne 2.3.2007 na základě zákona 561/2004 Sb., §167 odst.4. Zasedá dvakrát ročně.

Členové školské rady

Mgr. Šárka Cimlová - předseda
Bc. Tereza Nachtigalová, DiS. - místopředseda
Pavel Novák - zástupce zřizovatele
Patrik Nedvěd - zástupce žáků školy
Evelina Trofim - zástupce žáků školy

Školská rada

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
  • projednává inspekční zprávy
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli