Sociální činnost

Kód oboru: 75-41-M/01
(vyučován podle ŠVP Sociální činnost)
Forma: denní

O oboru

Obor studenty připravuje pro práci v oblasti sociální péče obecních a okresních úřadů, správ sociálního zabezpečení a různých zařízení sociální péče. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální potřeby klientů, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc.

Učební plán oboru

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče obecních a okresních úřadů, pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení a v různých dalších zařízeních sociální péče. Mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogika a oborech sociálně zdravotních.