Aktuality

14 5 672

Škachův den

21. 3. 2024
Škachův den

V úterý 27. 2. 2024 proběhl ročník Škachova dne v divadle U Hasičů. Přednáškového dne se účastnili studenti 3. DDH. Program byl velmi zajímavý. Přednášeli přední odborníci z oblasti parodontologie, ortodoncie, pedostomatologie. Získané informace studenti využijí v odborných předmětech i v přípravě na absolutorium.

Škachův den

Soutěž v anglickém jazyce v Poděbradech

4. 3. 2024
Soutěž v anglickém jazyce v Poděbradech

Naše škola se v pátek 1. 3. 2024 účastnila soutěže v anglickém jazyce v Poděbradech. Do okresního kola za naši školu postoupila Aneta Krétová ze třídy 2. L. Tímto bychom jí rádi za celou školu poblahopřáli, protože v kategorii střední odborné školy obsadila 1. místo. Je to úžasný úspěch. Gratulujeme!!! (Mgr. Martin Hájek)

Edukace 3.DH v mateřské škole v Třebestovicích

1. 3. 2024
Edukace 3.DH v mateřské škole v Třebestovicích

Studentky si pro děti připravily edukační materiály k zdravým, nezdravým potravinám. Edukace probíhala formou hry. Studentky ukázaly dětem správnou techniku čištění zubů na plyšovém modelu. Následně si děti vyzkoušely techniku čištění na svých zubech. Všechny si zasloužily pochvalu. Na památku dostaly dětskou pastu a diplom.

Edukace 3.DH v mateřské škole v TřebestovicíchEdukace 3.DH v mateřské škole v Třebestovicích

Mise na záchranu Supermanových schopností

29. 2. 2024
Mise na záchranu Supermanových schopností
V pátek 23. 2. 2024 byla třída 4L na přednášce v Didaktikonu při kampusu Univerzity Karlovy.
Přednáška s názvem "Mise na záchranu Supermanových schopností" byla zajímavá, interaktivní a pojednávala o významu makronutrientů (bílkovin, cukrů, tuků) v naší stravě. Poznatky můžeme využít v některých maturitních otázkách z biologie, ale hlavně uplatnit v našem životě :)
Renata Kůstová 
Mise na záchranu Supermanových schopnostíMise na záchranu Supermanových schopností

Magna Exteriors s.r.o. v Nymburce

29. 2. 2024
Magna Exteriors s.r.o. v Nymburce

Dne 27. února 2024 čtyři studentky ze 3. A. oboru praktická sestra navštívily Magnu Exteriors s.r.o. v Nymburce, kde zaměstnancům v rámci prevence kardiovaskulárních nemocí měřily fyziologické
funkce a hodnoty glykémie. Akce měla úspěch a všichni přítomní si to užili.

Mgr. Ladislava Petrtýlová

Sbírku pro sociálně znevýhodněné rodiny s malými dětmi

28. 2. 2024
Sbírku pro sociálně znevýhodněné rodiny s malými dětmi

Ve spolupráci s organizací Respondeo pořádá naše škola ve dnech 4. - 12. 3. 2024

Sbírku pro sociálně znevýhodněné rodiny s malými dětmi

Sběrné místo – sborovna přízemí - Mgr. Žáková

Policie ČR a 2. A

22. 2. 2024
Policie ČR a 2. A

 

Třída 2. A navštívila 20. 12. 2024 pracoviště Policie ČR v Nymburce. Beseda byla zaměřená na problematiku prevence v oblasti drog. S policejními techniky si studenti vyzkoušeli metody daktyloskopie, trasologie. Zjistili, jak je důležitá spolupráce Policie ČR a zdravotníků v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS).

Policie ČR a 2. APolicie ČR a 2. APolicie ČR a 2. APolicie ČR a 2. A

Mrazivá Praha s romantickou atmosférou

18. 2. 2024
Mrazivá Praha s romantickou atmosférou

V úterý 30. ledna 2024 vyjely všechny druhé ročníky na literárně historickou exkurzi s názvem Barokní Praha. I přes mrazivé počasí absolvovaly prohlídku Pražského hradu, Malé Strany, Karlova mostu a Staroměstského náměstí. Seznámily se s architektonickými i sochařskými skvosty a kromě baroka se nezapomnělo ani na románský, gotický a renesanční styl. Poznaly osudy historických staveb i lidí s nimi spojených a samozřejmě i postav literárních, kterými se okolí Hradu jen hemží. 

Doufáme, že se všem zúčastněným akce líbila.

Za učitelský sbor Věra Müllerová, Tereza Stehnová a Ivana Poláková

Mrazivá Praha s romantickou atmosférouMrazivá Praha s romantickou atmosférouMrazivá Praha s romantickou atmosférouMrazivá Praha s romantickou atmosférouMrazivá Praha s romantickou atmosférouMrazivá Praha s romantickou atmosférou

Maturitní ples třídy 4. L

17. 2. 2024
Maturitní ples třídy 4. L

V pátek 9. 2. 24 proběhl maturitní ples třídy 4. L, s úsměvy a úspěšně. Věříme, že taková bude i maturita.

Základní kurz bazální stimulace

17. 2. 2024
Základní kurz bazální stimulace
14 5 672