Kritéria pro přijetí:

Úspěšné ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou

Úspěšné složení přijímacích zkoušek

Dobrý zdravotní stav