Dokumenty SOŠ

Logo školy (GIF)
Školní řád (PDF, 541kB)
Stanovy SRPŠ SZŠ a VOŠ zdravotnické Nymburk (PDF, 214kB)

Formuláře ke stažení

Žádost o opakování ročníku (doc)
Žádost o opakování ročníku (pdf)
Žádost o přerušení studia (doc)
Žádost o přerušení studia (pdf)
Žádost o přestup (doc)
Žádost o přestup (pdf)
Žádost o přijetí do vyššího ročníku (doc)
Žádost o přijetí do vyššího ročníku (pdf)
Žádost o uvolnění z TEV (doc)
Žádost o uvolnění z TEV (pdf)
Žádost o uvolnění z výuky (doc)
Žádost o uvolnění z výuky (pdf)
Žádost o uznání předmětu (doc)
Žádost o uznání předmětu (pdf)
Žádost o vystavení druhopisu (doc)
Žádost o vystavení druhopisu (pdf)
Žádost o zanechání studia (doc)
Žádost o zanechání studia (pdf)
Žádost o opravnou zkoušku (doc)
Žádost o opravnou zkoušku (pdf)

Přihlášky ke studiu

Přihláška ke studiu na střední škole - forma denní (PDF)
Přihláška ke studiu na střední škole - forma večerní, dálková, distanční, kombinovaná (PDF)
Přihláška ke studiu na VOŠ (PDF)
Přihláška ke studiu na VŠ (PDF)

 

Základní právní normy důležité pro studium na středních školách

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Novely zákona:

Další aktuální právní normy naleznete například na stránkách MŠMT v sekci Dokumenty.