Školská rada - VOŠ

Školská rada VOŠ Nymburk vznikla dne 12.10.2009 na základě zákona 561/2004 Sb., §167 odst.4. Zasedá dvakrát ročně.

Členové školské rady

Pavla Dočekalová Urbanová - předseda
Mgr. Zdeněk Milata - člen školské rady
Filip Vohradský - člen školské rady

Školská rada

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy
  • projednává inspekční zprávy
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli