Zdravotnické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/04
(vyučován podle ŠVP Zdravotnické lyceum)
Forma: denní

O oboru

Obor, který poskytuje všeobecné střední vzdělání. Tento obor je určen pro uchazeče, kteří se chtějí připravit k dalšímu studiu na VOŠ a VŠ lékařských, přírodovědných, sociálních a dalších aplikovaných oborech (všeobecné lékařství, stomatologie, farmacie, biochemie, zdravotní vědy, sociální disciplíny, ošetřovatelství, fyzioterapie a další). Jsou posíleny jak přírodovědné předměty - biologie, matematika, chemie, fyzika, tak i předměty všeobecně vzdělávací - dva cizí jazyky, informatika atd. Učební plán oboru