Aktuality

1 2 3 424

Máme nový projekt

24. 5. 2018

Projekt Erasmus+, odborné stáže žáků, učitelů a studentů, schválen. Od 1.9.2018 zahajujeme projekt Erasmus+KA 01 zaměřený na odborné mobility žáků, studentů a učitelů v zahraničí. Odborné stáže jsou plánovány pro všechny studijní obory SOŠ i VOŠ. Vybraní stážisté budou pracovat,  podle své odbornosti, v zubních laboratořích, ordinacích, nemocnicích a sociálních zařízeních, mobility jsou 3měsíční a měsíční.
Detailní informace k organizaci a průběhu stáží, kritéria výběru stážistů, termíny apod. budou zveřejněny v září 2018.

Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

19. 5. 2018

Vážení rodiče, vážení studenti,

 

zveme vás dne 18. 6. 2018 v 17.00 hodin do budovy školy na první rodičovskou schůzku. Na tomto setkání vám budou podány bližší informace o organizaci a průběhu studia, o možnostech ubytování, stravování, bude vám nabídnut seznam učebnic pro první ročník (případně si některé učebnice můžete zakoupit od žáků vyšších ročníků).

Maturitní zkoušky

17. 5. 2018
Maturitní zkoušky

Od 21. května začínají maturitní zkoušky. Přejeme všem hodně úspěchů.

Rok s americkou asistentkou ve výuce angličtiny

14. 5. 2018

Na naší škole bude v roce 2018-2019 působit americká asistentka ve výuce 

angličtiny Rani Marie Taborek-Potter. Známá Fulbrightova komise nás na 

základě naší žádosti vybrala jako jednu z tří desítek českých škol, které budou 

v příštím roce mít výsadu asistenta hostit (počet žádostí značně přesahuje počet 

asistentů). 

Znamená to, že naši žáci i učitelé budou mít možnost po celý školní rok 

komunikovat s rodilou mluvčí, která bude našim vyučujícím pomáhat 

v hodinách angličtiny. Z této jedinečné příležitosti se radujeme a již teď 

očekáváme její příjezd.
 

Krizový den na ZŠ RAF

11. 5. 2018

Dne 16. 5. 2018 budou vybraní žáci naší školy zajišťovat stanoviště první pomoci na akci, kterou pořádá ZŠ RAF.

Školení celokeramické náhrady VITA

9. 5. 2018
Školení celokeramické náhrady VITA

V sobotu 28. dubna několik učitelů z oboru zubní technik obětovalo svůj volný čas pro další vzdělávání a v dalším školním roce se tak posuneme o technologii dál. Celokeramické náhrady začneme vyrábět presovací technikou a tímto děkujeme za vstřícnost panu Nerudovi a firmě VITA.

Školení celokeramické náhrady VITA

Artikulátory

9. 5. 2018
Artikulátory

Dne 10. dubna 2018 naši školu navštívil pan Michal Koudelka, zástupce firmy WaH, aby svým osobitým a nadšeným způsobem vtáhl studenty i učitele zubní techniky do světa artikulačních teorií. Přednáška byla velmi pěkná a zajímavá a obohatila všechny zúčastněné o spoustu nových poznatků a jiné poznatky naopak připomněla a ujednotila. Panu Koudelkovi děkujeme!

Artikulátory

Druhé kolo přijímacího řízení

16. 5. 2018

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení na obory vzdělání Zdravotnický asistent,
Sociální činnost a Zdravotnické lyceum.

Přihlášky ke studiu vyplněné ZŠ a potvrzené od lékaře můžete zasílat na adresu školy, nebo přinést osobně do 25.5.2018.

výsledky Přijímacího řízení

27. 4. 2018

Výsledky přijímacího řízení najdeta v sekci Uchazeči - Přijímací řízení - Výsledky přijímacích zkoušek

Exkurze do Skanzenu Přerov nad Labem

25. 4. 2018
Exkurze do Skanzenu Přerov nad Labem

2.5. 2016 exkurze do Skanzenu Přerov nad Labem

Doporučený odjezd je v 8.04 hod Nymburk hl. nádraží.

Sraz účastníků je 7.45 hod Nymburk hl. nádraží.

Vstupné: 50 Kč

Doporučení : vhodná obuv trasa Čelákovice -Přerov nad Labem – turistika

2.Z, 1. A

1 2 3 424