Aktuality

1 2 3 438

Zápis na VOŠ

2. 7. 2020
Zápis na VOŠ

Zápis na VOŠ pro obory vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka bude dne 1.9.2020 v 10:30 hodin v budově školy.

 

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

2. 7. 2020
2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Otevíráme druhé kolo přijímacího řízení na VOŠ pro obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra  /kombinovaná forma vzdělání/. Přihlášku zasílejte do 12.8.2020.

Výsledky přijímacího řízení 2.kolo 2020

2. 7. 2020
Výsledky přijímacího řízení 2.kolo 2020

Výsledky příjímacího řízení druhého kola na rok 2020-21

výsledky přijímacích řízení VOŠ

26. 6. 2020

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ II

3. 6. 2020

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ

Od února 2020 do ledna 2022 probíhá projekt Spolupráce, spoluvzdělávání spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj školy v jejích prioritních oblastech. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: zapojení odborníků z praxe do výuky, tandemová výuka, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, nové metody ve výuce na SŠ, stáže pedagogů u zaměstnavatelů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Poděkování našim žákům a studentům za práci v době koronakrize

28. 5. 2020

Vážená paní ředitelko!

Dovoluji si Vám odeslat poděkování za práci Vašich studentů - Ivy Trejbalové, Elišky Krpcové a Marka Vojty .

V uplynulém období, v době výskytu onemocnění COVID 19+ v České republice, se Vaši studenti rozhodli pomoci svou prací a přítomností v našem zařízení, v domově pro seniory Domov Na zámku Lysá nad Labem. Období to bylo velmi náročné jak pro zaměstnance, tak pro klienty. Vaši studenti se stali platnými členy našeho pracovního týmu. Pracovali velmi pečlivě a spolehlivě, u klientů byli oblíbení a jejich pomoc byla velkým přínosem v období výpadku zaměstnanců a v období zvýšených opatření z nařízení vlády. Přestože nemuseli, rozhodli se svůj volný čas naplnit smysluplnou pomocí a my si jich za to velmi vážíme.

Je mi jasné, že práce studentů je finančně podhodnocená, chvály tak není nikdy dost, proto ještě jednou moc děkuji za pomoc Vašich studentů a věřím, že i škola zohlední, při hodnocení tohoto pololetí, jejich pomoc v našem zařízení. Přeji Vám více takových studentů jako jsou Iva Trejbalová, Eliška Krpcová a Marek Vojta, ne všichni byli v této náročné době ochotni pomoci nebo se při prvním výskytu nebezpečí zalekli a již nepřišli.

 

S přáním hezkého dne Bc. Jaroslava Lochmanová

Praktická sestra - tříleté pomaturitní (večerní) studium

3. 4. 2020
Praktická sestra - tříleté pomaturitní (večerní) studium

Od školního roku 2020/2021 nabízíme zkrácené studium v oboru Praktická sestra. Jedná se o večerní tříleté studium, které je určeno pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním - maturitou. Více informací naleznete na: www.zdravkanbk.cz/cs/Uchazeči/Střední+odborná+škola/Obory/Praktická+sestra/

Práce za mimořádné situace

23. 3. 2020

Žáci, studenti a učitelé školy se zapojují do aktivit, které mají snížit následky mimořádné situace spojené s pandemií koronaviru. Jedná se o pracovní činnost ve zdravotnických a sociálních službách a dobrovolnictví v různých oblastech. Děkujeme všem, kteří se takto aktivně účastní na snížení následků pandemie koronaviru.

Distanční forma vzdělávání

23. 3. 2020
Distanční forma vzdělávání

Škola zahájila distanční formu vzdělávání. Žáci a studenti jsou v kontaktu se svými učiteli přes IS Bakaláři a Google aplikace - Classroom, Meet. Tato formy výuky nahrazuje prezenční formu vzdělávání. V případě dalších dotazů kontaktujte vedení školy.

Uzavření školy

10. 3. 2020

Bezpečnostní rada státu dnes ráno rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Zrušení výuky je platné s učinností od dne 11.3.2020 do odvolání. V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

1 2 3 438