Aktuality

1 2 3 448

Stážisté Erasmus +

17. 5. 2022
Stážisté Erasmus +

Mají se výborně.

Stážisté Erasmus +Stážisté Erasmus +Stážisté Erasmus +Stážisté Erasmus +

Sportovně turistický kurz v Sedmihorkách

24. 5. 2022
Sportovně turistický kurz v Sedmihorkách

Dne 23. 5. zahájí 2. ročníky týdenní Sportovně turistický kurz, v Sedmihorkách.

Čeká nás pěší turistika (návštěva Valdštejna, Trosek), vodní turistika (splutí Jizery) a spousta zábavy při netradičních sportech a skupinovém vaření :))

Den druhý

Dnešní den strávily třídy 2. A a 2. L sjížděním řeky Jizery.

Sportovně turistický kurz v Sedmihorkách

Muzeum normální a srovnávací anatomie

13. 5. 2022

Dne 10. 5. 2022 navštívila třída 1. DH a 3. L Muzeum normální a srovnávací anatomie při Anatomickém ústavu 1. LF UK v Praze. Toto muzeum slouží zejména pro  výuku studentů lékařských fakult. Jeho primárním účelem je porovnání stavby těla různých živočichů s tělem člověka.a tím následně pochopit například mechanismus vzniku vývojových vad a s tím související racionální léčby.  V jeho vlastnictví je řada unikátních exponátů, například kostra plejtváka malého či kraniologická sbírka. Dále jsme navštívili Stomatologické muzeum profesora Jesenského 1. LF UK. Obě muzea nejsou veřejnosti běžně přístupná. Jsme velmi rádi, že jsme mohli shlédnout  jejich unikátní sbírky exponátů. 

Mgr. Monika Veselá

Návštěva dětí ze zdravotnického kroužku

6. 5. 2022
Návštěva dětí ze zdravotnického kroužku

Dne 5. 5. 2022 nás navštívily děti ze zdravotnického kroužku pořádaného ZŠ Komenského v Nymburce. Žákyně ze třídy 2. A pro ně připravily autentickou situaci zranění a předvedly ukázkové ošetření. Děti si pak vyzkoušely resuscitaci na modelu a prohlédly si školu. Doufáme, že se jim návštěva naší školy líbila a opět přijdou. Mgr. Monika Veselá

Návštěva dětí ze zdravotnického kroužkuNávštěva dětí ze zdravotnického kroužkuNávštěva dětí ze zdravotnického kroužku

BESIP

5. 5. 2022
BESIP

Ve dnech 3. a 4. 5. probíhala tradiční soutěž mladých cyklistů. Akci vyhlašuje ministerstvo dopravy - BESIP ve spolupráci s  Policií České republiky a MŠMT. Soutěž je určena pro žáky základních škol. Soutěž se skládá ze čtyř disciplín, kde žáci předvedou své znalosti a dovednosti v uplatňování dopravních předpisů, bezpečného chování v provozu a v neposlední řadě  také ve znalostech první pomoci.  Naše škola spolupracuje na zajištění této soutěže a hlavně stanoviště první pomoci již po šesté. Letošní ročník zajišťovaly žákyně ze třídy 2. A. Z ohlasů účastníků se jim maskování velmi povedlo. Mgr. Monika Veselá 

BESIPBESIPBESIP

Aktualizace 4. 5. 2022 Výsledky přijímacího řízení

4. 5. 2022
Aktualizace 4. 5. 2022 Výsledky přijímacího řízení

Aktualizace 4. 5. 2022 Výsledky přijímacího řízení najdete v sekci "uchazeči - přijímací řízení - výsledky přijímacích zkoušek" již dnes. 

Den zdraví Městská nemocnice Městec Králové

3. 5. 2022
Den zdraví Městská nemocnice Městec Králové

28.4. se studentky 3.DH edukovaly veřejnost v rámci akce Den zdraví.

Den zdraví Městská nemocnice Městec Králové

Projekt v Dijonu

13. 5. 2022
Projekt v Dijonu

Den první

Jsme připraveny k odletu do Dijonu.

Den druhý

První  návštěva Dijónu, krásné město.

Hodnocení akce

Naše stážistky po hodině angličtiny v dijonské škole, jsou spokojené, angličtina ( i francouzština) jim jde.

Tes élèves ont recontré des élèves français en cour d'anglais professionnel ce matin. 

Projekt v DijonuProjekt v DijonuProjekt v DijonuProjekt v DijonuProjekt v DijonuProjekt v Dijonu

Exkurze v Domově Mladá v Milovicích

20. 4. 2022

Dne 13.4. 2022 žáci třídy 3S navštívili Domov Mladá v Milovicích. Toto
zařízení poskytuje odbornou péči klientům napříč věkovým spektrem (od 3 let
věku) s různými typy postižení, zejména mentálním.
Služba je poskytována rezidenčně, ale taktéž nabízí formu péče prostřednictvím
denního stacionáře, kapacita je 65 klientů.
Žáci měli možnost vidět různorodé formy přístupu ke klientům a mnoho druhů
terapií, které jsou zde nabízeny, včetně zooterapie, která je realizována pomocí
poníků, kteří jsou zde ustájeni.
V zařízení panuje klidná, rodinná atmosféra, která je patrná z klidného
a přívětivého přístupu, který jsme měli možnost zažít. Stejně jako 11.4. s námi
toto zařízení navštívily 3 studentky z Francie.
Exkurze měla u žáků kladnou odezvu a opět nám jako školskému zařízení byla
nabídnuta spolupráce v rámci realizace odborných praxí žáků. (PhDr. et Mgr. Ivana Duková)

Odborná exkurze v IKEM Praha

20. 4. 2022

Dne 12.4. 2022 se žáci třídy 3A zúčastnili odborné exkurze v IKEM Praha. Zde
jsme měli možnost vidět špičkové pracoviště pro oblast transplantace a
experimentální medicíny. Věnovali se nám vedoucí zaměstnanci klinik
transplantace, diabetologie a kardiologie. Toto zařízení představuje tu
nejmodernější verzi péče o klienty. Nabídla se nám možnost uvidět práci
zdravotníků v reálném prostředí jednotlivých pracovišť. Tato zkušenost žáky
obohatila v jejich znalostech. Zároveň jim byla nabídnuta výhledově spolupráce
a pracovní pozice v jejich týmu po ukončení studia na naší škole. Tato exkurze
mezi žáky vyvolala mnoho kladných ohlasů a vzbudila zájem o danou
problematiku. (PhDr. et Mgr. Ivana Duková)

1 2 3 448