Aktuality

1 2 3 438

Praktická sestra - tříleté pomaturitní (večerní) studium

3. 4. 2020

Od školního roku 2020/2021 nabízíme zkrácené studium v oboru Praktická sestra. Jedná se o večerní tříleté studium, které je určeno pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním - maturitou. Více informací naleznete na: www.zdravkanbk.cz/cs/Uchazeči/Střední+odborná+škola/Obory/Praktická+sestra/

Práce za mimořádné situace

23. 3. 2020

Žáci, studenti a učitelé školy se zapojují do aktivit, které mají snížit následky mimořádné situace spojené s pandemií koronaviru. Jedná se o pracovní činnost ve zdravotnických a sociálních službách a dobrovolnictví v různých oblastech. Děkujeme všem, kteří se takto aktivně účastní na snížení následků pandemie koronaviru.

Distanční forma vzdělávání

23. 3. 2020

Škola zahájila distanční formu vzdělávání. Žáci a studenti jsou v kontaktu se svými učiteli přes IS Bakaláři a Google aplikace - Classroom, Meet. Tato formy výuky nahrazuje prezenční formu vzdělávání. V případě dalších dotazů kontaktujte vedení školy.

Uzavření školy

10. 3. 2020

Bezpečnostní rada státu dnes ráno rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Zrušení výuky je platné s učinností od dne 11.3.2020 do odvolání. V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

Školní kolo soutěže oboru Sociální činnost

9. 3. 2020
Školní kolo soutěže oboru Sociální činnost

Dne 5.3. 2020 se konalo školní kolo soutěže oboru Sociální činnost, které se
zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku.
Celkem mohla porota posoudit 11 příspěvků, které popisují problematiku
v sociální oblasti. Škála témat byla bohatá a jednotlivé příspěvky řeší aktuální
situaci v tomto resortu.
Na třetím pozici se umístila Adéla Kuklová s příspěvkem ,, Osobní asistence
v ČR v oblasti sexuálních služeb, druhé místo obsadila Martina Bílková
s příspěvkem ,,Domácí násilí“ a první příčku získala Lucie Hronková s prací
s názvem ,,Rozdíly v umírání v nemocnici a v domácím prostředí“.
Vítězné práce budou reprezentovat naší školu v krajském kole soutěže, které se
uskuteční 26.3.2020.
Cenu diváků získala Valentýna Štaflová s příspěvkem ,,Sebevražednost“.

Děkujeme za odvedenou práci a zájem o sociální problematiku.

PhDr. et Mgr. Ivana Duková

Školní kolo soutěže oboru Sociální činnostŠkolní kolo soutěže oboru Sociální činnostŠkolní kolo soutěže oboru Sociální činnostŠkolní kolo soutěže oboru Sociální činnost

Informace k infekci koronavirem

2. 3. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Školení s Jánosem Makó - odborníkem na morfologii zubů

19. 2. 2020
Školení s Jánosem Makó - odborníkem na morfologii zubů

Ve středu 12. 2. 2020 se několik zástupců naší školy z oborů zubní techniky zúčastnilo v Ústí nad Labem celodenního školení s Jánosem Makó - odborníkem na morfologii zubů. Těšíme se, až nám ostatním nové informace také předají. (Pavla Dočekalová Urbanová)

 

Školení s Jánosem Makó - odborníkem na morfologii zubůŠkolení s Jánosem Makó - odborníkem na morfologii zubů

Krajské kolo psychologické olympiády

19. 2. 2020
Krajské kolo psychologické olympiády

Dne 18. 2. 2020 se konalo krajské kolo psychologické olympiády. Zúčastnilo se celkem 12 žáků ze SZŠ a VOŠZ Kolín, SZŠ a VOŠZ Kladno, SZŠ a VOŠZ Nymburk, SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav, SZŠ Beroun, SOŠ a SZŠ Benešov. Naši školu reprezentovala Nikola Kynčlová 3. A a Tereza Slámová 2. L. Účastníci prezentovali práce na téma Mám velký sen. Všechny práce byly zajímavé a porota měla těžkou úlohu při hodnocení. Vítězem se stala žákyně SZŠ a VOŠZ Kladno. Bude 1. -2. 4. 2020 reprezentovat Středočeský kraj v celostátním kole v Kyjově. Soutěžní práce hodnotila i Markéta Pechová, která patří mezi naše nejlepší dálkové plavkyně. Je to první plavkyně, která pokořila kanál La Manche  jen s jednou nohou. Splnila si tak jeden ze svých snů. Postojem k životu je velkou inspirací pro všechny, kteří si chtějí splnit své sny. (PhDr. Lenka Matějčíková)

SeneCura Seniorcentrum a Dětské centrum v Kolíně

19. 2. 2020
SeneCura Seniorcentrum a Dětské centrum v Kolíně

Dne 19.2. 2020  třída 2.S spolu s francouzskými studentkami navštíví zařízení SeneCura Seniorcentrum a Dětské centrum v Kolíně. (Mgr. Štěpánka Žáková)

Exkurze - IKEM

19. 2. 2020
Exkurze - IKEM

Dne 18.2. 2020 třída 4.A s Mgr. Veselou navštíví  největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice - IKEM. (Mgr. Monika Veselá)

Hodnocení akce

Dne 18.2. navštívila třída 4.A Institut klinické a experimentální medicíny v Praze. Zde nás po přivítání náměstkyní pro ošetřovatelskou péči a kvalitu PhDr. Martinou Šochmanovou seznámil Mgr. Tomáš Komínek (vrchní sestra kliniky transplantační chirurgie) se strukturou a režimem jednotlivých klinik. Následně nás vrchní sestry provedly kardiologickou klinikou včetně akutní příjmové ambulance a jednotky intermediární péče a klinikou kardiovasculární chirurgie včetně jednotky intenzivní péče. Z návštěvy tohoto superspecializovaného pracoviště jsme si odnesli opravdu mnoho zajímavých poznatků! (Mgr. Monika Veselá)

1 2 3 438