Aktuality

1 2 3 435

Předvánoční dopolední posezení

5. 12. 2019
Předvánoční dopolední posezení

Žáci oboru Sociální činnost a třída 2.A pořádají dne 17.12. 2019 malé
dopolední posezení pro seniory v restauraci Panorama. Společně strávený čas
doplníme ochutnávkou cukroví, koledami a tvořením maličkostí pro radost.

(Mgr. Simona Hamtilová a PhDr. et Mgr. Ivana Duková)

Vánoční besídka MŠ Adélka

5. 12. 2019
Vánoční besídka MŠ Adélka

Dne 11. 12. 2019 bude 16 žáků naší školy pomáhat s organizací Vánoční besídky MŠ Adélka, která se bude konat v Nymburce v Hálkově divadle. (Mgr. Žáková)

 

Den otevřených dveří 

5. 12. 2019

 

Dne 9. 12. 2019 od 17:00 pořádá SZŠ a VOŠZ Den otevřených dveří pro všechny vzdělávací obory Střední zdravotnické školy.

Krabice od bot

6. 12. 2019
Krabice od bot

Na výzvu Charity Jičín vyhlásili žáci všech tříd oboru Sociální péče na čtvrtek 5.12.2019 charitativní sbírku, která je určena pro děti v nepříznivé životní situaci. Jedná se  o oblečení, obuv, psací potřeby, hračky, knížky, kosmetiku atd. Vše bude zabaleno do krabic od bot a odvezeno do jmenované charity, která vybere adresáta dárku. Můžeme tak alespoň drobností přispět k hezkému prožití vánoc jmenovaných dětí. (PhDr. et Mgr. Ivana Duková)

Hodnocení akce

Dne 5.12. 2019 proběhla na naší škole dobročinná sbírka ,, Krabice od bot“ pod
záštitou Charity Jičín. Dárky, které jsme připravili, udělají radost dětem v těžké
životní situaci. Celkem se shromáždilo 68 ks balíčků s různými drobnostmi
a oblečením.

Děkujeme všem, kdo se zapojili!

Žáci oborů Sociální činnost
PhDr. et Mgr. Ivana Duková

Krabice od botKrabice od bot

Vánoční prodejní výstava

26. 11. 2019
Vánoční prodejní výstava

Tradiční prodejní výstava Handicap centra Srdce o.p.s. se bude konat 11.12.2019 od 8. 00 hod do 12.00 hod. Přijďte a kupte si drobné předměty. Uděláte radost sobě, svým blízkým i klientům Handicap centra. (PhDr. Matějčíková)

17. listopad

14. 11. 2019
17.  listopad

Den boje za svobodu a demokracii

Třídní schůzky 20. 11. 2019

12. 11. 2019

Dne 20. 11. 2019 v 17.00 hodin se konají třídní schůzky.

Oblastní charita Jičín

18. 11. 2019
Oblastní charita Jičín

Dne 15.11. 2019 navštíví naší školu pracovníci Oblastní charity Jičín, kteří seznámí žáky tříd 1.S, 2.S a 3.S s problematikou sociální péče v charitativní činnosti. Těšíme se, že se dozvíme podrobnosti v realizaci takových specifických činností a na setkání s naší letošní maturantkou, která v této organizaci pracuje. (PhDr.et Mgr. Duková Ivana)

Hodnocení akce

Dne 15.11. 2019 nás navštívili pracovníci Oblastní charity Jičín, kteří všechny třídy oboru Sociální činnost seznámili s principy jejich činnosti. Žáci tříd 1.S, 2.S a 3.S si vyslechli nejen principy charitativní práce, ale i mnoho poznatků a konkrétní příběhy z reálné praxe. Forma přednášky byla zvolena vhodně a atmosféra probíhala v duchu pozitivní energie. Mnoho z  žáků nyní uvažuje o práci dobrovolníka a téměř jednohlasně se dohodli, že se pokusí realizovat charitativní sbírku ,,Krabice od bot“ v předvánočním čase, která je právě Oblastní charitou pořádána.  Za tímto účelem osloví nejen spolužáky v naší škole, ale také vyučující. (PhDr.et Mgr. Ivana Duková)

Oblastní charita JičínOblastní charita Jičín

Dětská  Rally BESIP

15. 11. 2019
Dětská  Rally BESIP

Dne 8.11. 2019 proběhne na Výstavišti v Lysé nad Labem tradiční Dětská  Rally BESIP. Tato akce je určena pro děti ze speciálních a praktických škol a dětských domovů.  Stanoviště První pomoci již třetím rokem zajišťují žáci naší školy. Jako porotci pro letošní rok byli vybráni žáci z druhého ročníku a to Marek Vojta, Šimon Opp a Karolína Kozáková. (Mgr. Veselá)

 

Hodnocení akce
Letošního ročníku se zúčastnilo 8 družstev.  Akci pořádal Promotým Praha, Besip Středočeského kraje a Výstaviště Lysá nad Labem ve spolupráci s Policií ČR , Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a dalšími. (Mgr. Veselá)

Dětská  Rally BESIP

Preventivní programy pro 1. ročníky

9. 12. 2019
Preventivní programy pro 1. ročníky

V průběhu listopadu se uskuteční několik preventivních programů pro žáky naší školy.

Společnost PROSPE bude realizovat dva programy, určené pro první ročníky. Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se uskuteční preventivní program zaměřený na problematiku adiktologie a ve čtvrtek 21. 11. 2019 na oblast poruch výživy. V pondělí 11. 11. nás navštíví společnost Život bez závislosti, která má pro 1. ročníky připravený program "Život není pouze on-line" a pro třídu 3A bude připraven program podporující pozitivní sociální vazby v rámci třídního kolektivu a mezilidských vztahů. Programy jsou akreditované MŠMT a financovány budou dotačními programy Krajského úřadu Středočeského kraje. (Mgr. Jana Menšíková)

 

Hodnocení akce

V průběhu listopadu se uskutečnily tři preventivní programy pro 1. ročníky a jeden preventivní program pro třídu 3A. Realizaci programů zajistila společnost PROSPE a společnost Život bez závislostí. Jeden z programů byl zaměřen na podporu pozitivních sociální vazeb v rámci třídního kolektivu a mezilidských vztahů. Programy byly akreditované MŠMT a financovány prostřednictvím dotačních programů Krajského úřadu Středočeského kraje.
(Mgr. Jana Menšíková)
 
 

 

Preventivní programy pro 1. ročníkyPreventivní programy pro 1. ročníkyPreventivní programy pro 1. ročníky
1 2 3 435