Aktuality

1 2 3 424

První pomoc

28. 6. 2018
První pomoc

Ve čtvrtek 21.června přišlo 12 tříčlenných družstev ze základních škol soutěžit ve znalostech z první pomoci. Na organizaci a modelových situacích se podíleli žáci 1.A.  Soutěž probíhala Na Ostrově za velmi pěkného počasí. Výherci obdrželi hodnotné ceny a všichni ostatní dostali chutnou pizzu.

První pomocPrvní pomocPrvní pomocPrvní pomocPrvní pomoc

Výsledky přijímacího řízení VOŠ

15. 6. 2018
Výsledky přijímacího řízení VOŠ

Jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro obory VOŠ

Kurz metalokeramiky v německé firmě Dentaurum

15. 6. 2018
Kurz  metalokeramiky v německé firmě Dentaurum

Ve dnech 3. - 6. 6. 2018 se skupina studentů z oboru Zubní technik zúčastnila kurzu metalokeramiky v německé firmě Dentaurum. Účastníci si vyzkoušeli práci s inovovaným materiálem a dostali spoustu užitečných informací. Součástí školení byla i velmi zajímavá prohlídka ve výrobě materiálů. 
Zástupcům firmy děkujeme, byla to přínosná i příjemná zkušenost.

Kurz  metalokeramiky v německé firmě DentaurumKurz  metalokeramiky v německé firmě Dentaurum

Přihlašuje se k opravným maturitním zkouškám

15. 6. 2018

Přihlašuje se k opravným maturitním zkouškám (podzimní termín)

Geo Water

8. 6. 2018

Dne 11. 6. 2018 odjíždí 5 vybraných studentů v rámci projektu Geo Water do nizozemského Leeuwardenu.

Máme nový projekt

24. 5. 2018

Projekt Erasmus+, odborné stáže žáků, učitelů a studentů, schválen. Od 1.9.2018 zahajujeme projekt Erasmus+KA 01 zaměřený na odborné mobility žáků, studentů a učitelů v zahraničí. Odborné stáže jsou plánovány pro všechny studijní obory SOŠ i VOŠ. Vybraní stážisté budou pracovat,  podle své odbornosti, v zubních laboratořích, ordinacích, nemocnicích a sociálních zařízeních, mobility jsou 3měsíční a měsíční.
Detailní informace k organizaci a průběhu stáží, kritéria výběru stážistů, termíny apod. budou zveřejněny v září 2018.

Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

19. 5. 2018

Vážení rodiče, vážení studenti,

 

zveme vás dne 18. 6. 2018 v 17.00 hodin do budovy školy na první rodičovskou schůzku. Na tomto setkání vám budou podány bližší informace o organizaci a průběhu studia, o možnostech ubytování, stravování, bude vám nabídnut seznam učebnic pro první ročník (případně si některé učebnice můžete zakoupit od žáků vyšších ročníků).

Maturitní zkoušky

17. 5. 2018
Maturitní zkoušky

Od 21. května začínají maturitní zkoušky. Přejeme všem hodně úspěchů.

Rok s americkou asistentkou ve výuce angličtiny

14. 5. 2018

Na naší škole bude v roce 2018-2019 působit americká asistentka ve výuce 

angličtiny Rani Marie Taborek-Potter. Známá Fulbrightova komise nás na 

základě naší žádosti vybrala jako jednu z tří desítek českých škol, které budou 

v příštím roce mít výsadu asistenta hostit (počet žádostí značně přesahuje počet 

asistentů). 

Znamená to, že naši žáci i učitelé budou mít možnost po celý školní rok 

komunikovat s rodilou mluvčí, která bude našim vyučujícím pomáhat 

v hodinách angličtiny. Z této jedinečné příležitosti se radujeme a již teď 

očekáváme její příjezd.
 

Krizový den na ZŠ RAF

11. 5. 2018

Dne 16. 5. 2018 budou vybraní žáci naší školy zajišťovat stanoviště první pomoci na akci, kterou pořádá ZŠ RAF.

1 2 3 424