Termíny pro podání přihlášky

I. termín: do 31.5.2018

II. termín: do 12.9. 2018

III. termín: do 10.10.2018


upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)"

Přijímací zkoušky

1. kolo přijímacích zkoušek: 14.6. 2018

2. kolo přijímacích zkoušek: 24.9. 2018

3. kolo přijímacích zkoušek: 18.10.2018