Termíny pro podání přihlášky

1. kolo přijímacího řízení pro obory VOŠ

termín podání příhlášek: do 31.5.2020


Upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)". Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.

Přijímací zkoušky

1. kolo přijímacích zkoušek: 18. 6. 2020 a náhradní termín 19.6.2020