Termíny pro podání přihlášky

I. termín: do 31.5.2019


upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)"

Přijímací zkoušky

1. kolo přijímacích zkoušek: 13.6. 2019, náhradní termín 14.6.2019