Termíny pro podání přihlášky

1. kolo přijímacího řízení pro obory VOŠ

termín podání příhlášek: do 31.5.2021


Upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)". Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.

Přijímací zkoušky

1. kolo přijímacích zkoušek: 9. 6. 2021 a náhradní termín 10.6.2021 

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů!