Přijímací zkoušky na VOŠ

Termín pro podání přihlášky na 1.kolo je do 31.5.2022


1. kolo přijímacích zkoušek: 16. 6.2022 

2. kolo přijímacích zkoušek: 17. 6.2022


Upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)". Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.

Poplatek za přijímací řízení se na naší škole nehradí.

Přihláška ke stažení.