Termíny pro podání přihlášky

2. kolo přijímacího řízení pro obor Diplomovaná všeobecná sestra

termín podání příhlášek: do 15.8.2019


upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)"

Přijímací zkoušky

2. kolo přijímacích zkoušek: 30.8. 2019