Termíny pro podání přihlášky

Upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)". Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.

Přijímací zkoušky

1.kolo přijímacích zkoušek: 16. 6.2022 

2.kolo přijímacích zkoušek: 17. 6.2022