Učitelé

Věra Bartošová

Věra Bartošová, PaedDr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 604 572 655

E-mail

: bartosova@zdravkanbk.cz
Kristýna Bulíčková

Kristýna Bulíčková, DiS.

Telefon

: 604702662

E-mail

: bulickova@zdravkanbk.cz
Šárka Cimlová

Šárka Cimlová, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

E-mail

: cimlova@zdravkanbk.cz
Ivana Duková

Ivana Duková, PhDr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: dukova@zdravkanbk.cz
Petra Dědičová

Petra Dědičová, DiS.

Telefon

: 721645735

E-mail

: dedicova@zdravkanbk.cz
Markéta Fejfarová

Markéta Fejfarová, DiS

vyučující odborných předmětů
Simona Hamtilová

Simona Hamtilová, Mgr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: hamtilova@zdravkanbk.cz
Pavlína Homolová

Pavlína Homolová, Mgr.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: +420 739 126 462

E-mail

: homolova@zdravkanbk.cz
Klára Horáčková

Klára Horáčková, Bc.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: horackova@zdravkanbk.cz
Martin Hájek

Martin Hájek, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 728 254 411

E-mail

: hajek@zdravkanbk.cz
Miluše Hájková

Miluše Hájková

vyučující odborných předmětů
Jiří Johaník

Jiří Johaník

správce IT, vyučující ICT/IKT

Telefon

: 702007892

E-mail

: johanik@zdravkanbk.cz
Pavel Knytl

Pavel Knytl, MUDr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: knytl@zdravkanbk.cz
Ilona Košvancová

Ilona Košvancová

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 702 007 889

E-mail

: kosvancova@zdravkanbk.cz
Martina Králová

Martina Králová, Mgr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: kralova@zdravkanbk.cz
Lenka Krúpová

Lenka Krúpová, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

E-mail

: krupova@zdravkanbk.cz
Hana Kulhánková

Hana Kulhánková, DiS.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: kulhankova@zdravkanbk.cz
Ivana Kvízová

Ivana Kvízová

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 702 007 894

E-mail

: kvizova@zdravkanbk.cz
Renata Kůstová

Renata Kůstová, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

E-mail

: kustova@zdravkanbk.cz
Jitřenka Licková

Jitřenka Licková, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

E-mail

: lickova@zdravkanbk.cz
Jiří Liška

Jiří Liška, MUDr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: @zdravkanbk.cz
Miroslav Maleček

Miroslav Maleček, MUDr.

vyučující odborných předmětů
Klára Marešová

Klára Marešová, DiS.

vyučující odborných předmětů
Kamila Matoušková

Kamila Matoušková

vyučující odborných předmětů

E-mail

: matouskova@zdravkanbk.cz
Lenka Matějčíková

Lenka Matějčíková, PhDr.

zástupce ředitelky pro VOŠ, vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 702007886

E-mail

: matejcikova@zdravkanbk.cz
Evženie Mačková

Evženie Mačková, Mgr.

výchovný poradce, vyučující odborných předmětů

E-mail

: mackova@zdravkanbk.cz
Jana Menšíková

Jana Menšíková, Mgr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: mensikova@zdravkanbk.cz
Věra Müllerová

Věra Müllerová, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 737 141 965

E-mail

: mullerova@zdravkanbk.cz
Petr Papež

Petr Papež, Mgr.

Zástupce ředitele, vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

E-mail

: papez@zdravkanbk.cz
Tomáš Pergel

Tomáš Pergel, Ing., CSc.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 604 906 073

E-mail

: pergel@zdravkanbk.cz
Ivana Poláková

Ivana Poláková, Bc.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 702 007 887

E-mail

: polakova@zdravkanbk.cz
Jana Procházková

Jana Procházková, Mgr.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 602 411 184

E-mail

: prochazkova@zdravkanbk.cz
Lilian Rumlová

Lilian Rumlová, MUDr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: @zdravkanbk.cz
Petra Da Silva

Petra Da Silva, Mgr.

Telefon

: 604924621

E-mail

: dasilva@zdravkanbk.cz
Dagmar Sitná

Dagmar Sitná, PhDr., PhD.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 601566648

E-mail

: sitna@zdravkanbk.cz
Eva Ulmanová

Eva Ulmanová, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 604347105

E-mail

: ulmanova@zdravkanbk.cz
Pavla Dočekalová Urbanová

Pavla Dočekalová Urbanová

vedoucí oboru Asistent zubního technika, Zubní instrumentářka, vyučující odborných předmětů

E-mail

: urbanova@zdravkanbk.cz
Tomáš Vaněk

Tomáš Vaněk, Mgr.

Ředitel školy, vyučující odborných předmětů

Telefon

: 601566653

E-mail

: vanek@zdravkanbk.cz
Monika Veselá

Monika Veselá, Mgr.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 777 771 951

E-mail

: vesela@zdravkanbk.cz
Jitka Čmuhařová

Jitka Čmuhařová, PhDr.

školní psycholog

E-mail

: cmuharova@zdravkanbk.cz
Zuzana Šťastná

Zuzana Šťastná, Ing.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: +420721003170

E-mail

: stastna@zdravkanbk.cz
Štěpánka Žáková

Štěpánka Žáková, Mgr.

vedoucí oboru Praktická sestra, Sociální činnost, Zdravotnické lyceum, vyučující odborných předmětů

Telefon

: 607 534 003

E-mail

: zakova@zdravkanbk.cz