Termíny

Termíny

1. termín jednotné přijímací zkoušky 12.4. 2018 a 2. termín jednotné přijímací zkoušky 16.4. 2018, 1. náhradní termín 10.5. 2018 a 2. náhradní termín 11.5. 2018
Termín praktických přijímacích zkoušek u oboru vzdělání AZT: 17.4.2018 a 2.(náhradní) 18.4.2018

Harmonogram přijímacího řízení

  • 1. březen nejzazší termín pro odeslání přihlášky
  • 29. března rozeslání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce i k praktické přijímací zkoušce
  • 12. dubna 1. termín jednotné příjímací zkoušky, pro všechny obory vzdělání
  • 16. dubna 2. termín jednotné přijímací zkoušky, pro všechny obory vzdělání
  • 17. dubna 1. termín praktické přijímací zkoušky pro obor vzdělání AZT
  • 18. dubna 2. termín praktické přijímací zkoušky pro obor vzdělání AZT

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat zápisový lístek.
Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek odevzdán, bude přijat další uchazeč v pořadí.