Termíny

Termíny

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanovena na 3. 5. a 4. 5. 2021,  náhradní termíny jsou stanoveny na 2. 6. a 3. 6. 2021
1. termín praktických přijímacích zkoušek u oboru vzdělání AZT: 3.5.2021 a 2. termín praktických přijímacích zkoušek 4.5. 2021

Harmonogram přijímacího řízení

  • 1. březen nejzazší termín pro odeslání přihlášky
  • 26. března rozeslání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce i k praktické přijímací zkoušce
  • 3. května - 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • 4. května - 2 .řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • 2. a 3. června - náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat zápisový lístek.
Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek odevzdán, bude přijat další uchazeč v pořadí.

Upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.