Termíny

Termíny

1. termín jednotné přijímací zkoušky 12.4. 2019 a 2. termín jednotné přijímací zkoušky 15.4. 2019, 1. náhradní termín 13.5. 2019 a 2. náhradní termín 14.5. 2019
Termín praktických přijímacích zkoušek u oboru vzdělání AZT: 16.4.2019 a 2.(náhradní) 17.4.2019

Harmonogram přijímacího řízení

  • 1. březen nejzazší termín pro odeslání přihlášky
  • 29. března rozeslání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce i k praktické přijímací zkoušce
  • 12. dubna 1. termín jednotné příjímací zkoušky, pro všechny obory vzdělání
  • 15. dubna 2. termín jednotné přijímací zkoušky, pro všechny obory vzdělání
  • 16. dubna 1. termín praktické přijímací zkoušky pro obor vzdělání AZT
  • 17. dubna 2. termín praktické přijímací zkoušky pro obor vzdělání AZT

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat zápisový lístek.
Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek odevzdán, bude přijat další uchazeč v pořadí.


2. kolo přijímacího řízení SOŠ

  • 24.5.2019 termín pro podání přihlášek na všechny studijní obory SOŠ