Organizace školního roku - VOŠ

Školní rok: 4. 9. 2023 – 31. 8. 2024

Zápis: 4. 9. 2023 od 10.45 hod

Studijní volno: 27. 12. 2023 –2. 1. 2024 


1.DDH

 

Zimní období: 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

Zkouškové období: 11. 1.2024–31. 1.2024 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2024 – 31. 8. 2024

Zkouškové období: 10. 6. 2024 – 28. 6.2024 (3 týdny)

Odborná praxe:

5.12. – 18.12. 2023 (2 týdny)

8.4. - 26.4.2024 (3 týdny) 


2.DDH

 

Zimní období: 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

Zkouškové období: 11. 1.2024–31. 1.2024 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2024 – 31. 8. 2024

Zkouškové období: 10. 6. 2024 – 28. 6.2024 (3 týdny)

Odborná praxe:

6.11.2023 – 4.12. 2023(4 týdny)

12.2. 2024–8.3. 2024 (4 týdny)


3.DDH

 

Zimní období: 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

Zkouškové období: 11. 1. 2024–31. 1.2024 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2024 – 31. 8. 2024

Zkouškové období: 20.5. 2024–8. 6.2024 (3 týdny)

Odborná praxe:

9.10.2023 – 3.11.2023 (4 týdny)

11.3. 2024–22.3. 2024 (2 týdny)

Termín odevzdání absolventské práce: 30. 4. 2024

Absolutorium:

17.6.2024 – 19. 6. 2024 (studijní volno před absolutoriem 10.6. - 14.6.2024)


1.DZT

 

Zimní období: 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

Zkouškové období: 11. 1.2024–31. 1.2024 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2024 – 31. 8. 2024

Zkouškové období: 10. 6. 2024 – 28. 6.2024 (3 týdny)

Odborná praxe:

8.4. - 26.4.2024 (3 týdny) 


2. DZT

 

Zimní období: 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

Zkouškové období: 11. 1.2024–31. 1.2024 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2024 – 31. 8. 2024

Zkouškové období: 10. 6. 2024 – 28. 6.2024 (3 týdny)

Odborná praxe:

23.10.2023 – 3.11. 2023 (2 týdny)

12.2.2024  -8.3.2024 (4 týdny)


 2.  DVS

 

Zimní období: 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

Zkouškové období: 11. 1.2024–31. 1.2024 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2024 – 31. 8. 2024

Zkouškové období: 10. 6. 2024 – 28. 6.2024 (3 týdny)

Odborná praxe:

listopad, prosinec 2023–120 hod chirurgické odd., 120hod interní odd.

duben, květen 2024–80 hod interní odd. 80hod chirurgické odd., 80 hod, interní odd., 80 hod dětské odd.,80 hod gynekologicko – porod. odd.

Odborná prázdninová praxe

červenec, srpen 2024 – 80 hod urologie, ortopedie, neurologie, dětské oddělení, gynekologie, geriatrie, lůžka následné péče


3.DVS

 

Zimní období: 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024

Zkouškové období: 11. 1.2024–31. 1.2024 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2024 – 31. 8. 2024

Zkouškové období: 10. 6. 2024 – 28. 6.2024 (3 týdny)

 Odborná praxe

listopad, prosinec  2023 -  40 hod interní odd. 80 hod chirurgické odd., 80 hod, interní odd., 80 hod dětské odd.,80 hod gynekologicko – porod. odd.

duben, květen 2024   - 80 hod intenzivní péče, 80 hod psychiatrické odd. , 40 hod komunitní péče, 80 hod ostatní lékařské obory)

 Odborná prázdninová praxe

červenec, srpen 2024 (80 hod tzv. malé obory- ORL, oční, kožní… psychiatrie, intenzivní péče, odborné ambulance)


4.DVS

 

Zimní období: 4. 9. 2023 – 31. 1. 2023

Zkouškové období: 22.12.2023– 22.1. 2024 (3 týdny)

Termín odevzdání absolventské práce: 30.11.2023

Odborná praxe 

listopad, prosinec 2023  (80 h interní oddělení, 80 hod chirurgické odd.,40 hod komunitní péče, 40 hod další lékařské obory)

Absolutorium:

30.1. – 31.1. 2024 (studijní volno před absolutoriem 23.1.2024 - 29.1.2024)