Asistent zubního technika

Kód oboru: 53-44-M/03
(vyučován podle ŠVP Zubní technik)
Forma: denní

O oboru

Obor vzdělání Asistent zubního technika je od školního roku 2005/06 náhradou oboru Zubní technik. Vzdělávání oboru Zubní technik se posouvá na vyšší zdravotnické školy. Změny v obsahu vzdělávání jsou minimální. Tak jako dříve připravuje tento obor své absolventy pro výkon povolání v oblasti zubní protetiky.

Učební plán oboru

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách.

Vzhledem k výjimečnosti tohoto studia (8 SZŠ a VZŠ v celé ČR) je uplatnění absolventů velmi dobré. Obor Asistent zubního technika připravuje odborníky pro práci v zubních laboratořích, ve kterých se zhotovují stomatologické protézy, ortodontické přístroje a různé léčebné pomůcky pro stomatologii.

Možnosti zaměstnání

Absolventi oboru uplatní svoji kvalifikaci při práci ve státních i nestátních laboratořích, v zubních laboratořích stomatologických klinik lékařských fakult i v jiných oborech jako např. plastická chirurgie, ORL, neurologie i v resortním výzkumném ústavu. Své znalosti mohou využít ve výrobě stomatologických materiálů, přístrojů a nástrojů, stejně tak i u obchodních firem, které se zabývají distrubucí potřeb pro stomatologii.

Přijímací zkoušky

Informace pro zájemce o ubytování v domově mládeže ve školním roce 2017/2018


Žáci a studenti, kteří mají zájem o ubytování v Domově mládeže při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Nymburk, V Kolonii 1804, mohou po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu podat přihlášku k ubytování.

Přihlášky jsou k dispozici na studijním oddělení školy a v kanceláři vychovatelek v budově DM.

V elektronické podobě jsou ke stažení na školním webu v sekci DM - dokumenty.

Ubytování není nárokové a přihláška k ubytování je platná na 1 školní rok. Informace k ubytování a případné dotazy zodpoví vychovatelky DM na telefonním čísle 733 715 240.


Informace o přijímacích zkouškách
Jak se k nám hlásit

Kritéria pro přijetí

Podrobnosti ke kriteriím pro přijetí