Kritéria přijímacího řízení SOŠ

Kritéria pro přijetí pro rok 2017/2018

Společné pro všechny 4leté studijní obory  

 • účast na jednotné přijímací zkoušce (matematika, český jazyk)
 • prospěch z obou pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy
  (ze všech povinných vyučovacích předmětů se vypočítá průměr sečtením známek ze všech výše uvedených pololetí a výsledek vydělíme třemi)
 • přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů, viz tabulka níže.

obor Asistent zubního technika

 • Praktická zkouška
 • 1) kresba (přinést s sebou tužku, gumu)
 • 2) modelace dle předlohy (přinést s sebou nožík)
 • Za každou disciplinu je možno získat 50 bodů, celkem 100 bodů. Za umístění na 1.-3. místě v krajské nebo celostátní výtvarné soutěži, získává uchazeč 5 bodů.
 • U oboru vzdělávání Asistent zubního technika se prospěch ze ZŠ podílí na celkovém hodnocení přijímacího řízení 10 %, praktická přijímací zkouška (kresba do sítě a modelace ze sádra) se podílí na celkovém hodnocení 30 % a jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí 60 %.
 • V případě rovnosti hodnocení přijímacího řízení bude zohledněn bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky.

Bodové hodnocení prospěchu z 8.ročníku a 1.pol. 9. ročníku

Průměr vysvědčení bodové hodnocení
1,00-1,05 100
1,06-1,10 97
1,11-1,15 94
1,16-1,20 91
1,21-1,25 88
1,26-1,30 85
1,31-1,35 82
1,36-1,40 79
1,41-1,45 76
1,46-1,50 73
1,51-1,55 70
1,56-1,60 67
1,61-1,65 64
1,66-1,70 61
1,71-1,75 58
1,76-1,80 55
1,81-1,85 52
1,86-1,90 49
1,91-1,95 46
1,96-2,00 43
2,01-2,05 40
2,06-2,10 37
2,11-2,15 34
2,16-2,20 31
2,21-2,25 28
2,26-2,30 25
2,31-2,35 22
2,36-2,40 19
2,41-2,45 16
2,46-2,50 13
2,51-2,55 10
2,56-2,60 7
2,61-2,65 4
2,66-2,70 1
2,71-5,00 0