Kritéria přijímacího řízení SOŠ

Kritéria pro přijetí pro rok 2019/2020

Společné pro všechny 4leté studijní obory  

 • účast na jednotné přijímací zkoušce (matematika, český jazyk)
 • prospěch z obou pololetí 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy
  (ze všech povinných vyučovacích předmětů se vypočítá průměr sečtením známek ze všech výše uvedených pololetí a výsledek vydělíme třemi)
 • přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů
 • prospěch ze ZŠ se podílí na celkovém hodnocení přijímacího řízení 40 %, jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí 60 %

obor Asistent zubního technika

 • Praktická zkouška
 • 1) kresba (přinést s sebou tužku, gumu)
 • 2) modelace dle předlohy (přinést s sebou nožík)
 • Za každou disciplinu je možno získat 25 bodů, celkem 50 bodů.
 • U oboru vzdělávání Asistent zubního technika se prospěch ze ZŠ podílí na celkovém hodnocení přijímacího řízení 10 %, praktická přijímací zkouška (kresba do sítě a modelace ze sádra) se podílí na celkovém hodnocení 30 % a jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení přijímacího řízení podílí 60 %.
 • V případě rovnosti hodnocení přijímacího řízení bude zohledněn bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky.