Kritéria přijímacího řízení SOŠ

Kritéria pro přijetí pro rok 2021/2022

Studijní obory: Praktická sestra, Sociální činnost, Zdravotnické lyceum 

 • úspěšné ukončení základního vzdělávání
 • účast na jednotné přijímací zkoušce (matematika, český jazyk, podílí se na hodnocení přijímacího řízení ze 70%)
 • průměrný prospěch žáka z 8. ročníku 1. pololetí ZŠ (podílí se na hodnocení přijímacího řízení z 30%)

Studijní obor: Asistent zubního technika

 • úspěšné ukončení základního vzdělávání
 • účast na jednotné přijímací zkoušce (matematika, český jazyk, podílí se na hodnocení přijímacího řízení ze 60%)
 • průměrný prospěch žáka z 8. ročníku 1. pololetí ZŠ (podílí se na hodnocení přijímacího řízení z 10%)
 • účast na praktické zkoušce (podílí se na hodnocení přijímacího řízení z 30%)
  • 1) kresba (přinést s sebou tužku, gumu)
  • 2) modelace dle předlohy (přinést s sebou nožík)

Společné pro všechny studijní obory:

 • přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů případě rovnosti hodnocení přijímacího řízení bude zohledněn bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky
 • Upřesnění údajů na přihlášce:
  • potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).  Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.