Kritéria přijímacího řízení SOŠ

Termíny

1. termín jednotné přijímací zkoušky 12.4.2018 a 2. termín jednotné přijímací zkoušky 16.4.2018
Termín praktických přijímacích zkoušek u oboru vzdělání AZT: 18.4.2017 a 2.(náhradní) 20.4.2017

Harmonogram přijímacího řízení

  • 1. březen nejzazší termín pro odeslání přihlášky
  • 29. března rozeslání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce i k praktické přijímací zkoušce
  • 12. dubna 1. termín jednotné příjímací zkoušky, pro všechny obory vzdělání
  • 16. dubna 2. termín jednotné přijímací zkoušky, pro všechny obory vzdělání
  • 18. dubna 1. termín praktické přijímací zkoušky pro obor vzdělání AZT
  • 20. dubna 2. termín praktické přijímací zkoušky pro obor vzdělání AZT

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat zápisový lístek.
Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek odevzdán, bude přijat další uchazeč v pořadí.