Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení pro š.rok 2021-22

Výsledkové listiny 2.kola pro obory Praktická sestra a Zdravotnické lyceum:

 

Výsledkové listiny 1.kola pro obor:

Asistent zubního technika 20.5.2021

Zdravotnické lyceum 20.5.2021

Praktická sestra 20.5.2021

Poučení o neodevzdání zápisového lístku.