Aktuality

1 2 3 471

Den otevřených  dveří VOŠ 17. 4. 2024 

2. 4. 2024
Den otevřených  dveří  VOŠ 17. 4. 2024 

Organizace:

17:00 - úvodní schůzka
17:20 - prohlídka školy

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Filmové představení „Jeden život „12. 4. 2024 kino Nymburk

2. 4. 2024
Filmové představení „Jeden život „12. 4. 2024 kino Nymburk

Jeden život je britský životopisný film o   Nicolasi Wintonovi . Byl to britský makléř a humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.             

Sraz žáků, studentů: 8.40 hod

Otevření kavárny: 8.30 hod

Začátek představení: 9.00 hod

 

Konec představení: cca 11 hod

Edukační skupina děvčat ze třídy 3L na ZŠ Komenského

26. 3. 2024
Edukační skupina děvčat ze třídy 3L na ZŠ Komenského

V pondělí 25. 3. 2024 navštívila edukační skupina děvčat ze třídy 3L prvňáčky na ZŠ Komenského Nymburk. Program byl zaměřený na třídění odpadu, děti byly šikovné a aktivity připravené našimi žačkami je zaujaly a aktivizovaly. Všichni si zasloužili pochvalu.

Edukační skupina děvčat ze třídy 3L na ZŠ KomenskéhoEdukační skupina děvčat ze třídy 3L na ZŠ Komenského

20. 3. Světový den ústního zdraví

2. 4. 2024
20. 3. Světový den ústního zdraví

Studentky 2. DH ve školní ordinaci edukovaly žáky 1. - 3. ročníků. Cílem preventivního programu bylo seznámit žáky s profesí dentální hygienistky, vysvětlit význam správné ústní hygieny pro celkové zdraví, motivovat k pravidelnému dodržování dentálních hygienických postupů. Pochvalu si zaslouží všichni , kteří se zapojili do projektového dne.

20. 3. Světový den ústního zdraví20. 3. Světový den ústního zdraví20. 3. Světový den ústního zdraví

Edukace první pomoci ve školce v Třebestovicích

18. 3. 2024
Edukace první pomoci ve školce v Třebestovicích

Dne 12. 03. 2024 navštívily čtyři studentky naší školy v rámci edukace první pomoci školku v Třebestovicích. Studentky seznámily malé děti se základy resuscitace a obvazové techniky. Akce se zdařila a všichni zúčastnění si ji moc užili.

Mgr. L. Petrtýlová

Projektový  den - Světový  den ústního  zdraví

15. 3. 2024
Projektový  den - Světový  den ústního  zdraví

Dne 20. 3. 2024 proběhne na SZŠ a VOŠZ Nymburk projektový  den  zaměřený  na edukaci v oblasti dentálního  zdraví.  Ve školní  ordinaci  bude připravený  program pro 1. - 3. ročníky .  Cílem programu je připomenout důležitost ústní hygieny, zdravých stravovacích návyků, edukovat v oblasti péče a prevence onemocnění ústní dutiny. Program připraví studentky 2. DH.  Rozpis jednotlivých  tříd  je v rozvrhu  v Bakaláři

"Coolschoolové" pracovní skupinky ze 2L a 3L v MŠ Růženka

14. 3. 2024

Ve středu 13.3. 2024 byly naše nové "coolschoolové" pracovní skupinky ze 2L a 3L v MŠ Růženka. Edukační program byl zaměřený na třídění odpadu a zdraví naší planety. 

Děti se podařilo zaujmout, byly veselé a šikovné.

Naše práce byla pochválena.

Sbírka pro Respondeo 

13. 3. 2024
Sbírka pro Respondeo 

Dne 13. 3. 2024 byla pracovníkům Respondea předána sbírka pro sociálně znevýhodněné rodiny s malými dětmi.

Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Mgr. Žáková

Sbírka pro Respondeo Sbírka pro Respondeo Sbírka pro Respondeo 

Světový den ústního zdraví

11. 3. 2024
Světový den ústního zdraví

Škachův den

21. 3. 2024
Škachův den

V úterý 27. 2. 2024 proběhl ročník Škachova dne v divadle U Hasičů. Přednáškového dne se účastnili studenti 3. DDH. Program byl velmi zajímavý. Přednášeli přední odborníci z oblasti parodontologie, ortodoncie, pedostomatologie. Získané informace studenti využijí v odborných předmětech i v přípravě na absolutorium.

Škachův den
1 2 3 471