Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Evženie Mačková
Konzultační hodiny:

  • Pondělí 13:20 – 14:05
  • Středa  13:20 – 14:05
  • je možné dohodnout individuálně jiný termín
  • schůzku si sjednejte na e-mailu výchovné poradkyně Mgr. Evženie Mačkové

Výchovný poradce se na naší škole zabývá:

  • řešením individuálních problémů žáků, které souvisí s psychickým a sociálním dozráváním
  • individuálním přístupem a pomocí žákům se specifickými vývojovými poruchami učení, s tělesným, se smyslovým i jiným zdravotním problémem
  • pomocí v adaptaci žáků základních škol při přechodu na nový typ školy
  • spoluprací se žáky vycházejících ročníků při výběru dalšího studia, nebo vhodného zaměstnání