Popis přijímacích zkoušek VOŠ

Pro školní rok 2018/19 se přijímací zkoušky konají z  anglického jazyka úroveň B2 a Somatologie pro SZŠ 1. a 2. díl, autor Rokyta a kol., formou písemného testu.