Popis přijímacích zkoušek VOŠ

Pro školní rok 2020/2021 se přijímací zkoušky na všechny prezenční obory VOŠ konají z anglického jazyka úroveň B1 a Somatologie - učebnice pro SZŠ, autor Dylevský I. formou písemných testů. Přijímací zkoušky pro kombinovanou formu Diplomované všeobecné sestry se konají z cizího jazyka (anglického, německého) formou ústního pohovoru a ze Somatologie formou písemného testu.