Popis přijímacích zkoušek VOŠ

Pro školní rok 2017/18 se přijímací zkoušky konají z německého nebo anglického jazyka úroveň B2 a Somatologie pro SZŠ 1. a 2. díl, autor Rokyta a kol., formou písemného testu.