Fotogalerie

1 2 3 48

Školní kolo soutěže zubních techniků

14. 10. 2019
Školní kolo soutěže zubních techniků

V pátek 11. 10. 2019 proběhne školní kolo soutěže zubních techniků v kresbě a modelaci. Těšíme se na odvážné soutěžící, kteří se přihlásili a předvedou své schopnosti. Ti, kteří se v každé disciplíně umístí na prvním místě, pojedou v lednu naši školu reprezentovat do Ústí nad Labem. Milí soutěžící, nezapomeňte si vzít své oblíbené pomůcky k modelaci i kreslení! (Pavla Dočekalová Urbanová)

 

Hodnocení akce

Dnes 11. 10. 2019 proběhlo školní kolo soutěže zubních techniků v kresbě a modelaci. Úkol zněl jasně... co nejvěrněji překreslit tuto předlohu:

Porota bude mít velmi nelehký úkol... a to je jen jedna z disciplín! 

(Pavla Dočekalová Urbanová)

Školní kolo soutěže zubních technikůŠkolní kolo soutěže zubních technikůŠkolní kolo soutěže zubních techniků

Geo Circle meeting

1. 10. 2019
Geo Circle meeting

Od 24. 9. 2019 se koná v Holandsku mezinárodní setkání Geo Circle, které se zabývá cirkulacemi, ekonomikou a recyklací. Naši školu zde reprezentují vyučující PaedDr. Ehl a Ing. Pergel CsC. (PaedDr. Ehl)

 

Hodnocení akce

Těžištěm setkání byly skupinové práce a plánování školních aktivit v rámci cirkulární ekonomiky ( naše škola - aquaponie ).
Přínosné byly poznatky a zkušenosti z jiných škol.
Navíc jsme procvičovali různé didaktické postupy při praktických pracích
z oblasti ekologie a ochrany planety. Zvláštní zřetel byl věnován i problémům s oxidem uhličitým (PaedDr. Ehl)

Geo Circle meetingGeo Circle meetingGeo Circle meetingGeo Circle meetingGeo Circle meeting

 To dáš!

24. 9. 2019
 To dáš!

V rámci projektu společnosti Coca-Cola HBC „To dáš !“ realizuje Nadace Terezy Maxové přednášky, na kterých se podílí Mezinárodní federace koučů (ICF). Žáci 3.ročníků měli možnost 23.10. 2019 se dozvědět  - „Jak mluvit a být (vy)slyšen“, Jak  zkrotit čas a umět se motivovat “ . Uvedená témata souvisí  s osobnostním rozvojem. (PhDr. Lenka Matějčíková)

 To dáš! To dáš! To dáš!

Kubánský velvyslanec na naší škole

23. 9. 2019
Kubánský velvyslanec na naší  škole

Dne 23. 9. 2019 navštívil naši školu kubánský velvyslanec s manželkou a doprovodem. Zajímal se o vzdělávání ve zdravotnických profesích v ČR, prohlédl si naši školu a vyjádřil zájem o navázání užší spolupráce mezi našimi školami.

Kubánský velvyslanec na naší  školeKubánský velvyslanec na naší  školeKubánský velvyslanec na naší  škole

Mobility pracovníků v odborném vzdělávání

1. 10. 2019
Mobility pracovníků v odborném vzdělávání

Ve dnech 22. 9. - 29. 9. se vyučující Mgr. Jana Menšíková a Mgr. Monika Veselá zúčastní mezinárodního porgramu Mobility pracovníků v odborném vzdělávání.  V britském Portsmouth navštítví vybraná zařízení poskytující sociální a zdravotní péči. (Mgr. Jana Menšíková)

 

Hodnocení akce

Ve dnech 22. 9. - 29. 9 2019 se dvě vyučující naší školy Mgr. Jana Menšíková a Mgr. Monika Veselá zúčastnily studijního pobytu ve Velké Británii. V rámci programu Erasmus +, si vyměnily zkušenosti s odborníky vybraných zdravotnických a sociálních zařízení v Portsmouth a blízkém okolí. (Mgr. Jana Menšíková)

 

Mobility pracovníků v odborném vzdělávání

Sportovně turistický kurz - Itálie - Porta san Giorgo

30. 9. 2019
Sportovně turistický kurz - Itálie - Porta san Giorgo

Žáci a studenti 2Z, 2LS a 3DZT jedou od 20. 9. - 29. 9. 2019 na sportovně turistický kurz do Itálie - Porta san Giorgo.

Cílem akce: pěší turistika, vodní sporty, míčové hry, návštěva historických památek, chování jedinců za mimořádných situací, návštěva zdravotnických a sociálních zařízení, první pomoc. (Mgr. Jitřenka Licková)

 

Hodnocení akce

Třídy 2LS a 2Z se vrátily z kurzu, kde absolvovaly pěší turistiku, výlety, míčové hry, semimaraton, vodní sporty a odborné exkurze (defibrilátory, záchrana tonoucího, zubní ordinace, zubní laboratoř, gastro entero).  (Mgr. Jitřenka Licková)

Sportovně turistický kurz - Itálie - Porta san GiorgoSportovně turistický kurz - Itálie - Porta san Giorgo

Zahraniční stáž žáků v Portsmouth GB

17. 9. 2019
Zahraniční stáž žáků v Portsmouth GB

Od pondělí 9. 9. 2019 zahájili svoji zahraniční stáž ve Velké Británii (Portsmouth) žáci oborů Sociální činnost, Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Tito žáci navštěvují zařízení Mary Rose Manor a St. Vincent House, kde se starají o své klienty a pomáhají jim v každodenních činnostech. Kromě práce si žáci užívají mnoha výletů,  navštívili Londýn a byli také na Stonehenge. (Bc. Tereza Nachtigalová)

Zahraniční stáž žáků v Portsmouth GBZahraniční stáž žáků v Portsmouth GBZahraniční stáž žáků v Portsmouth GBZahraniční stáž žáků v Portsmouth GB

Sportovně turistický kurz - Sedmihorky

1. 10. 2019
Sportovně turistický kurz - Sedmihorky

Dne 23. 9. 2019 odjíždí 2. ročníky na Sportovně turistický kurz do Autocampu Sedmihorky u Jičína. (Bc. Klára Horáčková)

 

Hodnocení akce

Studenti třídy 2.A a 2.Z se vrátili z turistického kurzu - Sedmihorky, kde absolvovali pěší turistiku a ekologický program - Plast je plast. Program byl úzce spjat s promítáním dokumentárního filmu Oceán plastů z produkce Greenpeace, na který navazovala prezentace a workoshop. Proběhla i diskuse na téma - chování za mimořádných situací.

 

Sportovně turistický kurz - Sedmihorky

Slavnostní uvítání žáků prvních ročníků

5. 9. 2019
Slavnostní uvítání žáků prvních ročníků

Dne 2. září proběhlo slavnostní přivítání žáků prvních ročníků naší školy na Městském úřadu v Nymburce. Žáky přivítal pan starosta a vedení školy.

Slavnostní uvítání žáků prvních ročníkůSlavnostní uvítání žáků prvních ročníkůSlavnostní uvítání žáků prvních ročníků

Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku

10. 9. 2019
Seznamovací pobyt  žáků 1. ročníku

Ve dnech 4. - 5. 9. 2019 bude probíhat seznamovací pobyt všech žáků 1. ročníku. Žáci se svými třídnímu učiteli, Mgr. Renatou Kůstovou, Monikou Veselou a Petrem Papežem, půjdou společně pěšky do kempu v Poděbradech. Tam pro ně budou jejich učitelé a výchovná poradkyně Mgr. Evženie Mačková organizovat pestré seznamovací aktivity. Po přespání v kempu Golf se všichni společně vrátí do Nymburka. (Mgr. Petr Papež)

 

Hodnocení akce

Ve dnech 4. až 5.září proběhl seznamovací pobyt prvních ročníků v Poděbradech. Žáci se seznamovali pomocí různých komunikačních technik a her. Měli také čas se seznamovat neformálně v rozhovorech a při sportovních a dalších činnostech. Pedagogové školy i žáci hodnotili akci jako zdařilou a těší se na další spolupráci. (Mgr. Petr Papež)

 

Seznamovací pobyt  žáků 1. ročníkuSeznamovací pobyt  žáků 1. ročníkuSeznamovací pobyt  žáků 1. ročníkuSeznamovací pobyt  žáků 1. ročníku
1 2 3 48