Učitelé

Ivana Duková

Ivana Duková, PhDr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: dukova@zdravkanbk.cz