Učitelé

Martina Králová

Martina Králová, Mgr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: kralova@zdravkanbk.cz