Učitelé

Martin Hájek

Martin Hájek, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 728 254 411

E-mail

: hajek@zdravkanbk.cz