Učitelé

Věra Bartošová

Věra Bartošová, PaedDr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 604 572 655

E-mail

: bartosova@zdravkanbk.cz