Učitelé

Eva Ulmanová

Eva Ulmanová, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 604347105

E-mail

: ulmanova@zdravkanbk.cz