Učitelé

Štěpánka Žáková

Štěpánka Žáková, Mgr.

vedoucí oboru Praktická sestra, Sociální činnost, Zdravotnické lyceum, vyučující odborných předmětů

Telefon

: 607 534 003

E-mail

: zakova@zdravkanbk.cz