Učitelé

Monika Veselá

Monika Veselá, Mgr.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 777 771 951

E-mail

: vesela@zdravkanbk.cz