Učitelé

Klára Horáčková

Klára Horáčková, Bc.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: horackova@zdravkanbk.cz