Učitelé

Tomáš Pergel

Tomáš Pergel, Ing., CSc.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 604 906 073

E-mail

: pergel@zdravkanbk.cz