Učitelé

Ladislava Petrtýlová

Ladislava Petrtýlová, Mgr.

E-mail

: petrtylova@zdravkanbk.cz