Učitelé

Lada Pavlásková

Lada Pavlásková, Bc.

ekonomické odd.

E-mail

: pavlaskova@zdravkanbk.cz