Učitelé

Jana Procházková

Jana Procházková, Mgr.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 602 411 184

E-mail

: prochazkova@zdravkanbk.cz