Aktuality

Exkurze třídy 3. A v zařízení pro seniory – Senecura Kolín

12. 9. 2022
Exkurze třídy 3. A v zařízení pro seniory – Senecura Kolín

Žáci třídy 3. A navštívili dne 9. 9. 2022 zařízení pro seniory Senecura v Kolíně.
Protože toto zařízení vykazuje svou formou důstojné prostory pro naše seniory, je
opakovaně cílem našich exkurzí. Díky vstřícnosti vedení zařízení nám bylo umožněno
nahlédnout do každodenního života obyvatel a porovnat práci zdravotnických i sociálních
pracovníků zde. Bylo nám umožněno vidět všechna oddělení a komplement a porovnat s
jinými zařízeními tohoto typu.

Mgr. Jana Procházková, PhDr. et Mgr. Ivana Duková