Aktuality

Distanční forma vzdělávání

23. 3. 2020

Škola zahájila distanční formu vzdělávání. Žáci a studenti jsou v kontaktu se svými učiteli přes IS Bakaláři a Google aplikace - Classroom, Meet. Tato formy výuky nahrazuje prezenční formu vzdělávání. V případě dalších dotazů kontaktujte vedení školy.