Aktuality

Exkurze - IKEM

19. 2. 2020
Exkurze - IKEM

Dne 18.2. 2020 třída 4.A s Mgr. Veselou navštíví  největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice - IKEM. (Mgr. Monika Veselá)

Hodnocení akce

Dne 18.2. navštívila třída 4.A Institut klinické a experimentální medicíny v Praze. Zde nás po přivítání náměstkyní pro ošetřovatelskou péči a kvalitu PhDr. Martinou Šochmanovou seznámil Mgr. Tomáš Komínek (vrchní sestra kliniky transplantační chirurgie) se strukturou a režimem jednotlivých klinik. Následně nás vrchní sestry provedly kardiologickou klinikou včetně akutní příjmové ambulance a jednotky intermediární péče a klinikou kardiovasculární chirurgie včetně jednotky intenzivní péče. Z návštěvy tohoto superspecializovaného pracoviště jsme si odnesli opravdu mnoho zajímavých poznatků! (Mgr. Monika Veselá)