Aktuality

Oblastní charita Jičín

12. 12. 2019
Oblastní charita Jičín

Dne 15.11. 2019 navštíví naší školu pracovníci Oblastní charity Jičín, kteří seznámí žáky tříd 1.S, 2.S a 3.S s problematikou sociální péče v charitativní činnosti. Těšíme se, že se dozvíme podrobnosti v realizaci takových specifických činností a na setkání s naší letošní maturantkou, která v této organizaci pracuje. (PhDr.et Mgr. Duková Ivana)

Hodnocení akce

Dne 15.11. 2019 nás navštívili pracovníci Oblastní charity Jičín, kteří všechny třídy oboru Sociální činnost seznámili s principy jejich činnosti. Žáci tříd 1.S, 2.S a 3.S si vyslechli nejen principy charitativní práce, ale i mnoho poznatků a konkrétní příběhy z reálné praxe. Forma přednášky byla zvolena vhodně a atmosféra probíhala v duchu pozitivní energie. Mnoho z  žáků nyní uvažuje o práci dobrovolníka a téměř jednohlasně se dohodli, že se pokusí realizovat charitativní sbírku ,,Krabice od bot“ v předvánočním čase, která je právě Oblastní charitou pořádána.  Za tímto účelem osloví nejen spolužáky v naší škole, ale také vyučující. (PhDr.et Mgr. Ivana Duková)

Oblastní charita JičínOblastní charita Jičín