Aktuality

Mental Power Prague Film Festival

21. 10. 2019
Mental Power Prague Film Festival

Dne 11. 10. 2019 se třídy 1. L, S, 2. L,S a 3.S zúčastní Mental Power Prague Film Festivalu, který se koná v Lysé nad Labem v rámci Týdne sociálních služeb. (Mgr. Žáková)

 

Hodnocení akce

,,Bůh nehraje v kostky, hraje ve filmu…“
To je motto XIII. MPPFF, který se konal  7. – 8. června 2019  a jehož ozvěny jsme měli možnost prožít 11.10. 2019 v kině v Lysé nad Labem pod záštitou Domova Mladá. Klienti tohoto zařízení se podíleli na tvorbě jednoho z osmi snímků z domácí i zahraniční produkce, které jsme mohli spatřit.
Hlavní myšlenka festivalu zastává strategii možnosti vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci lidí s postižením, a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. Tato aktivita otevírá novou možnost společenské integrace postižených. 
Hraný film je prostorem, kde se potkávají hudba, tanec, divadlo – umělecká vyjádření, které jsou těmto lidem tou nejpřirozenější a často i jedinou formou komunikace.
Akce se zúčastnili žáci tříd 1LS, 2LS, 3S v doprovodu Mgr. Krúpové a PhDr. et Mgr. Dukové. (PhDr. et Mgr. Duková)