Aktuality

Turistický kurz 2. ročníků - Sedmihorky

30. 8. 2019

Vážení rodiče,
žáci, kteří se nepřihlásili na Sportovně turistický kurz do Itálie, ho absolvují v Sedmihorkách
v termínu 23. – 27. 9.2019.
Cena kurzu je 2 000 Kč. Platbu zašlete na transparentní účet školy 5637513359/0800, variabilní
symbol 23092019, specifický symbol je evidenční číslo žáka, které naleznete v Bakalářích.
Platbu proveďte nejpozději do 13.9.2019. (Mgr. Kůstová)