Učitelé

Jana Menšíková

Jana Menšíková, Mgr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: mensikova@zdravkanbk.cz