Dokumenty k přijímacímu řízení

Přijímací řízení ke studiu na střední školu

Aktuální informace a editovatelné dokumenty ke stažení najdete na stránkách MŠMT

Aktuální doporučené vzory:
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
převod slovního hodnocení do klasifikace
žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a o matematiku v ukrajinštině)
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 
přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024

Upřesnění údajů na přihlášce:

potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B