Střední zdravotnická škola Nymburk

Na úvodní stránku
Na úvodní stránku Kontakty English website

Vítejte na oficiálních stránkách Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy zdravotnické Nymburk

Střední zdravotnická škola byla založena 1.9.1990.
Poskytuje středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve čtyřech oborech středního odborného vzdělání v denní, dálkové a večerní formě studia, a to v následujících oborech vzdělávání: Zdravotnický asistent> 53-41-M/01, Asistent zubního technika 53-44-M/03, Zdravotnické lyceum 78-42-M/04, Sociální činnost 75-41-M/01. Dále škola nabízí dvouletý studijní obor Zubní instrumentářka 53-41-J/01 zakončený závěrečnou zkouškou.
Dále poskytujeme vzdělání v nástavbovém (ve zkráceném - dvouletém) studiu oboru Zdravotnický asistent> 53-41-M/01 (večerní formou studia). Toto nástavbové studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou.

Vyšší odborná škola zdravotnická byla zřízena 1.9.2009.
Poskytuje vzdělání zakončené absolutoriem ve studijních oborech Diplomovaný zubní technik 53-44-N/11 a Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31.

Jsme škola umožňující odborné studijní stáže v zahraničí, kterých se může zúčastnit každý žák či student.


Kapacita SOŠ je 300 žáků, kapacita VOŠ 120 studentů.

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj logo středočeského ktaje

Pro elektronická podání úředního charakteru používejte e-mail szsnb@kr-s.cz

Virtuální prohlídka naší školy

Zveme Vás na virtuální prohlídku> prostorů naší školy, fotografie a video z vyučování.

Digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu OP VK - EU peníze školám jsou dostupné na úložišti Dumy.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk
Soudní 20, Nymburk 288 00, E-mail:
Telefon: +420 325 513 103, Mobil: +420 601 566 651