Popis přijímacích zkoušek

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Pro školní rok 2019/2020 se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky u všech oborů vzdělání a u oboru vzdělání Asistent zubního technika se koná i praktická přijímací zkouška.

Pro školní rok 2019/20 otvíráme všechny nabízené studijní obory. Počet přijímaných uchazečů pro každý obor vzdělání je 30.