Aktuální nabídka oborů

Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2023/2024

Název oboru vzělání max.počet přijímaných uchazečů
Asistent zubního technika  22
Praktická sestra 22
Sociální činnost obor neotvíráme 0
Zdravotnické lyceum 20
   

Všechny obory jsou vyučovány denní formou studia.