Aktuální nabídka oborů

Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2022/2023

Název oboru vzělání max.počet přijímaných uchazečů
Asistent zubního technika  30
Praktická sestra 30
Sociální činnost 30
Zdravotnické lyceum 30
   

Všechny obory jsou vyučovány denní formou studia.