Aktuální nabídka oborů

Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2019/2020

Název oboru vzělání max.počet přijímaných uchazečů
Asistent zubního technika  30
Praktická sestra 30
Sociální činnost 30
Zdravotnické lyceum 30
Zubní instrumentářka 30

Všechny obory jsou vyučovány denní formou studia.