Zdravotnický asistent

Kód oboru: 53-41-M/01
(vyučován podle ŠVP Praktická sestra)
Forma: denní, večerní

O oboru

Tento obor vzdělání  nahradil původní  obor vzdělání  Všeobecná sestra (změna v celé ČR). Stejně jako původní obor Všeobecná sestra, tak i obor Zdravotnický asistent připravuje své absolventy pro výkon povolání v oblasti léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče.

Učební plán oboru

Organizace dvouletého večerního studia

Studium je určeno uchazečům, kteří již mají maturitní zkoušku, probíhá dvakrát v týdnu ÚT a ČT od 15:00 do 21:00 hodin.

1. rok od září do června

2. rok od září jen do dubna - výuka probíhá v nemocnici (na odd. interním a chirurgickém)

Studium je bezplatné a ukončené maturitní zkouškou pouze z odborných předmětů viz. učební plán.


Učební plán oboru pro večerní studium

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů oboru Zdravotnický asistent je zejména ve zdravotnických a sociálních zařízeních, pro jejichž práci jsou během studia připravováni. Podle statistiky úřadu práce je většina absolventů zaměstnána (pokud dále nestudují), jen minimum se vyskytuje mezi nezaměstnanými. Nejvíce absolventů pracuje v nemocnicích Kolín, Mladá Boleslav, Nymburk a Praha.