Zdravotnický asistent

Kód oboru: 53-41-M/01
(vyučován podle ŠVP – Praktická sestra)
Forma: denní, večerní

O oboru

Tento obor vzdělání nahradil původní obor vzdělání Všeobecná sestra (změna v celé ČR). Stejně jako původní obor Všeobecná sestra, tak i obor Zdravotnický asistent připravuje své absolventy pro výkon povolání v oblasti léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče.

Uplatnění absolventů oboru

Zdravotnický asistent je zejména ve zdravotnických a sociálních zařízeních, pro jejichž práci jsou během studia připravováni. Podle statistiky úřadu práce je většina absolventů zaměstnána (pokud dále nestudují), jen minimum se vyskytuje mezi nezaměstnanými. Nejvíce absolventů pracuje v nemocnicích Kolín, Mladá Boleslav, Nymburk a Praha.

Možnosti zaměstnání

Ve zdravotnických a sociálních zařízeních mnoha typů: nemocnice a kliniky, lékařské ordinace, lázně, ozdravovny, léčebny, léčebny dlouhodobě nemocných, hospice, domovy důchodců, pečovatelská služba, agentury domácí péče, ústavy sociální péče..

Žáci získají během studia měsíční stipendium:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1 000,- Kč
2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2 000,- Kč
3. a 4. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3 000,- Kč
viz. Pravidla poskytování stipendií pro žáky

Učební plán oboru
Učební plán oboru pro večerní studium

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách.