Absolutorium - popis

Termín odevzdání absolventské práce je stanoven na poslední pracovní den (do 14:00) měsíce dubna aktuálního školního roku. Absolventská práce bude odevzdána ve dvou výtiscích pevné vazby. V každé vazbě bude přiloženo CD/DVD absolventské práce ve formátu .pdf.

Informace o absolutoriu
Pokyny k vypracování absolventské práce
Zadání ABS práce