Absolutorium - popis

Termín odevzdání absolventské práce je stanoven na poslední pracovní den (do 14:00) měsíce dubna aktuálního školního roku. Absolventská práce bude odevzdána v jenom výtisk v pevné vazbě a v datovém formátu .PDF třídnímu učiteli.

Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání.pdf

Metodika zpracování absolventské práce
Příloha č.1 k pokynům ve formátu doc a docx
Zadání ABS práce

Zadání ABS práce DVS