Absolutorium - organizace

Rozpis studentů k absolutoriu ročník 2021-22:

Náhradní  termín absolutoria šk. rok 2021/2022 je 2. září od 13 hodin.