Absolutorium - organizace

Opravné zkoušky absolutoria oboru Diplomovaný zubní technik se konají 7.12.2020 od 10:00 hod