Mezinárodní projekty

Program Erasmus +, KA 2. Spolupráce škol

GEO-WATER

Projekt byl zahájen ve školním roce 2015/16. Partnery projektu jsou školy z Polska, Holandska a Německa. Cílem projektu je vzájemná spolupráce rozvíjená na tématu „Voda“. Každá partnerská instituce se z tohoto širokého tématu vybírá oblast zájmu, která nejvíce vyhovuje charakteru regionu a zaměření konkrétní instituce. V proběhu spolupráce jsou organizována vzájemná pracovní setkání žáků kteří společně pracují na praktických úkolech stanovených pořádající institucí. V Holandsku se účastníci seznámili se systémem ochranných proti-zátopových opatření, v ČR s opatřeními na zkvalitnění vody v říčních tocích (Labe) apod. Další spolupráce je plánována pro období následujících dvou školních let, tj. až do roku 2018.

Úkoly pro školní rok  2017/18

-Zpracování ročního projektu na téma „Voda“ možnost zařadit projekt do obsahu vzdělávání příslušných předmětů (období říjen 2017- duben 2018).
-Příprava prezentace projektu v angličtině 10 min+zpráva pro komisi.
-Natočit ilustrační video (vtipné) jak jsme pracovali na projektu, poslat fotografie
-Účast na mezinárodní konferenci Leeuwarden

 Projektový tým:

Návrhy témat projektu:
Projekt GLOBE a jeho význam pro monitorování životního prostředí
Kvalita vody v Labi
???
 
Mezinárodní konference Leeuwarden : 11- 16.6. 2018  účast 5 studentů+2 učitelé
Prezentace ročního projektu v angličtině 10-12 min., report pro komisi (5x)

program konference

11/6  travel
12/6  program EU Capital of Culture
13/6  Excursion / Amsterdam /
14/6  Exchange - meeting PhD's
15/6  YWC - 8 geo-water schools + 10 Frisian schools - PRESENTATIOS!!
16/6  Departure


GEO – CIRCLE  (Circular economy)  2017-2020  (1.rok projektu)

 Úkoly pro školní rok  2017/18

 Stanovení projektového týmu: koordinátor, odborní učitelé, jazykář, ICT (cca 5 osob), výběr studentů

 Stanovení projektového úkolu: (např. recyklace odpadů ve škole, ZT, komunální odpad, voda atd.)

 Harmonogram činností:

-Říjen,listopad  2017  3 - hodinová návštěva vedoucího projektového týmu IVN / Kees Siderius / o novém projektu (projektový tým)
-Prosinec2017- duben 2018 práce na projektu, prezentace
-Březen-duben 2018 setkání projektových týmů 1 učitel, 2 studenti, prezentace

 Vedení webových stránek: www.geo.water.eu/www.geo.circe.eu, nahrát foto, video, prezentace, další materiály 
 


Mezinárodní projekt Erasmus+, Spolupráce škol

 

logo project Sport

Projekt byl zahájen ve školním roce 2015/16. Partnerem projektu jsou školy z Turecka, Řecka, Itálie, Polska, ČR. Cílem projektu je vzájemná spolupráce rozvíjená na tématu „Sport“. Žáci a učitelé partnerských institucí spolupracují on-line a setkávají se na mezinárodních schůzkách. Ve školním roce 2015/16 byly zorganizovány tři mezinárodní návštěvy. První návštěva se uskutečnila v Turecku. Na této návštěvě se jednotliví partneři seznámili a byla nastavena pravidla vzájemné spolupráce, druhá návštěva se uskutečnila v italské škole, třetí návštěva byla zorganizována naší školou v Nymburce. Této schůzky se zúčastnilo celkem 60 osob, z tohoto počtu bylo 52 cizinců. Programem schůzky bylo seznámení (teoreticky i prakticky) se sporty, které jsou nejpopulárnější v Nymburce i celé ČR (basketball, vodní sporty, Nordic walking). Ve školním roce 2016/17 bude spolupráce pokračovat návštěvou řecké školy, školy v Polsku a projekt bude ukončen opět v turecké Datce.

 

 

Více informací o projektu Erasmus+ v České republice najdete i na Facebooku Erasmus+.


 

Globe

 

The Globe Project

Koordinátor na škole: Ing. Tomáš Pergel, CSc
Projekt podporuje: Tereza, Sdružení pro ekologickou výchovu
Určeno: Pro studenty prvních a druhých ročníků

Projekt je zaměřen na měření meteorologických, hydrologických a biometrických dat, která jsou odesílána prostřednictvím internetu na ústředí projektu v USA, kde jsou dále zpracovávána. Účastníci projektu mají navzájem přístup k datům, takže mohou porovnávat a vyhodnocovat data ze všech částí světa, kde jsou školy do tohoto projektu zapojeny.


Adopce na dálku

Adopce na dálku

Od školního roku 2007/08 se SZŠ Nymburk zapojila do projektu "Adopce na dálku" organizovaného Diecézní katolickou charitou Hradec Králové. V rámci tohoto projektu podporuje naše škola formou peněžní podpory indické děvčátko jménem Arpitha narozené 20.6.1998. Finanční pomoc bude použita pro vzdělávání této dívenky.


Erasmus plus

 

logo Erasmus+

Program Erasmus +, KA.1 Individuální mobilita žáků

Střední zdravotnická škola Nymburk se stala účastníkem jedinečného grantu na základě mobility žáků a může díky němu poslat celkem 18 studentů na odborné stáže do zahraničních spřátelených škol v Dijonu, Bordeaux, Istanbulu a Porthsmouthu.

Projekt Erasmus+ KA 1 Vzdělávací mobilita jednotlivců byl realizován v období 1.9.2014-31.7.2015. Cílem projektu bylo zvýšení kvality poskytovaného odborného vzdělávání, zlepšení mobility žáků a studentů v odborném vzdělávání, podpora klíčových kompetencí žáků/studentů školy, další rozvoj mezinárodní spolupráce školy formou zapojení školy do sítě evropských odborných škol a dalších zařízení podílejících se na přípravě odborníků (nelékařů), dále zvýšení uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti absolventů školy a jejich následné úspěšné zařazení do světa práce v ČR i v zahraničí.
Projekt byl připraven pro 18 žáků/studentů SZŠ/VOŠ. Ze střední školy se studijní stáže zúčastnilo 17 žáků, z vyšší školy 1 student.
Do projektu byli zařazeni žáci střední školy všech oborů vzdělání: Zdravotnický asistent, Sociální činnost, Asistent zubního technika a studenti vyšší školy vzdělávacího programu Diplomovaný zubní technik.
Partnery projektu (hostitelské organizace ) byly školy/vzdělávací instituce z Francie (Dijón, Bordeaux), Turecka (Istanbul) a Velké Británie (Portsmouth). S většinou partnerů spolupracujeme dlouhodobě, tato spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Délka stáže každého žáka/studenta byla stanovena na 1 měsíc. Žáci/studenti vyjeli do zahraničí ve třech obdobích.
Prvním obdobím byl říjen 2014, kdy se uskutečnila stáž 4 žáků (2 žáci Bordeaux, 2 žáci Istanbul), druhým obdobím byl březen 2015, kdy vyjelo celkově 10 žáků (skupina 6 žáků s doprovodem do Porthsmouth a 4 žáci do Dijónu). Posledním obdobím byl květen-červen 2015, kdy vyjeli celkově 4 žáci/studenti (2 studenti do Istanbulu a 2 žáci do Bordeaux). Šíření výstupů projektu bylo provedeno formou žákovských prezentací pro spolužáky, učitele, rodiče, dále umístěním materiálu o projektu a webových stránkách školy, příspěvkem do školního rozhlasu, publikováním v místním tisku.

 

 

Vybrané výstupy z projektů Erasmus+:
Prezentace od Kristýny Dandové:
metaloceramic crovn, removable ortho, zircon crown
Prezentace od Moniky Černé a Dagmar Baierové:
Study visit in Bordeaux